Handbok för fibernätsföreningar

Det finns en handbok för er som är intresserade av att bilda fibernätsföreningar.

Handbok-för-fibernätsföreningar 2.2

Läs mer om bredband hos Bredbandsforum.

övriga tjänster

Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF)

Coompanion arbetar med Arbetsintegrerande socialt företagande (ASF). Dessa företag drivs av människor som tidigare var utan jobb, och som hjälper andra som är i samma situation de en gång var i.

Det är affärsverksamheten i företaget som gör det möjligt att nå det sociala målet – att skapa arbete och anställning.

Läs gärna mer om ASF hos Sjuhäradsmusketörerna.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!