Cirkulära Västerbotten är ett tvärsektoriellt samarbetsprojekt med syftet att påskynda övergången från en linjär till en cirkulär ekonomi för att bidra till att begränsa klimatförändringarnas effekter. Projektet leds av Coompanion och drivs tillsammans med Umeå kommun, Diös, Vakin och Lycksele kommun med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

Den europeiska flaggan syns med texten Europeiska Unionens regionala utvecklingsfond.
En blå pil som pekar uppåt syns med texten Med finansiering av Tillväxtverket.

Projektets övergripande mål är att skapa förutsättningar för ökad cirkularitet bland företag och organisationer i Västerbotten. Det innebär att stärka deras kapacitet genom att tillhandahålla av resurser, kunskap, färdigheter och erfarenheter. Dessutom strävar projektet efter att identifiera och övervinna befintliga hinder, inklusive normer och praxis, som ibland förhindrar eller fördröjer en snabb omställning till ett hållbart samhälle.

Cirkulära Västerbotten kommer att delta aktivt i utvecklingen och testandet av nya processer, metoder och verktyg för att främja cirkularitet. Målet är att bidra till en hållbar framtid genom att dela med sig av lärdomar och erfarenheter med företag och organisationer i hela Västerbottens län.

Genom att samarbeta och dela med sig av insikter och kompetenser kan aktörerna tillsammans forma regionen till ett mer hållbart län. Lagstiftningen från EU, omvärldsläget och begränsade resurser i ett allt varmare klimat kräver att alla drar åt samma håll, nämligen en framtid där cirkularitet är en nyckelkomponent för ett resilient och välmående samhälle.

Delmål i projektet:

    • att stärka företag och organisationers kapacitet i form av resurser, förmågor och erfarenhet
    • att identifiera och hitta lösningar för befintliga hinder i form av normer och praxis 
    • att utveckla och testa nya processer, metoder och verktyg.

 

Team & kontakt

Cathrin Sandström
Projektledare för Cirkulära Västerbotten på Coompanion
cathrin.sandstrom@coompanion.se

Laura Vidje
Rådgivare i cirkulär ekonomi på Coompanion
laura.vidje@coompanion.se 

 

Projektpartners

Coompanion

Diös

Umeå kommun

Vakin

Lycksele kommun

Tillväxtverket 

EU (Europeiska regionala utvecklingsfonden)

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!