Projektet Next Step – into a new country drevs av Coompanion Sverige och Coompanion Västerbotten med finansiering av den amerikanska storbanken JP Morgan & Chase.

Den största utmaningen för många utlandsfödda i Sverige är att komma in på arbetsmarknaden. Den traditionella vägen är ofta att, i samarbete med t.ex. Arbetsförmedlingen, hitta ett arbete eller en praktikplats som passar den egna kompetensen.

Att det bland gruppen utlandsfödda finns många som tidigare drivit företag i sina hemländer är en hittills förhållandevis outnyttjad resurs, vilket Coompanion vill komma tillrätta med genom projektet Next Step – into a new country.

Projektets mål var att skapa en plattform och en struktur för utveckling av utlandsfödda entreprenörer.

Genom att samla och digitalt paketera information och resurser kopplat till företagande, erbjuda rådgivning och affärsutveckling samt tillgängliggöra ett brett nätverk av relevanta kontakter förenklas processen för utlandsfödda entreprenörer som vill utveckla egen verksamhet.

Den digitala verktygslådan Next Step Toolkit med informationsfilmer, länkar och mallar var en av grundstenarna i projektet. Planen är att den kommer att fortsätta utvecklas, byggas ut och kompletteras med fler funktioner, mer information och mer interaktivitet.

Rehman_yurika
Rehman Amin kom till Sverige som flykting från Syrien 2015 och blev sedermera affärsutvecklare på Coompanion Västerbotten. Hans hjärtefråga var att hjälpa utlandsfödda entreprenörer att starta och utveckla företag och verksamheter.

– Det finns mängder av outnyttjade resurser bland nyanlända och även mer etablerade utlandsfödda när det kommer till företagande och entreprenörskap, berättar Rehman Amin, affärsutvecklare och projektledare för Next Step.

– Genom att stötta och hjälpa de entreprenörer som kommit till Sverige att utveckla egna verksamheter blir effekten positiv i flera steg. Det skapar sysselsättning, utvecklar både individen och näringslivet i stort och genererar dessutom skatteintäkter, fortsätter han.

Rehman har gått vidare till nya utmaningar, men om du veta mer om projektet får du gärna ta kontakt med hans kollegor på Coompanion Västerbotten.

Med stöd av
jpmorgan_weblogo
Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!