Mat lagad av deltagarna i Trappa Upp

Sedan 2018 drivs projektet Trappa Upp i Skellefteå där utrikes födda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden får förbereda sig för entreprenörskap och enklare yrkesutbildning med hjälp av metodiken från Yalla Trappan.

Projektets mål är att öka deltagarnas självkänsla, språkliga förmåga, planeringsförmåga och sina entreprenöriella sidor.

Genom deltagande på Yalla Bazaar har de bl a fått möjlighet att sälja egentillverkade väskor och mat/bakverk. De har också vid ett flertal tillfällen bakat och lagat mat vid möten och event.

Under vårens ställde både projektledare och deltagare snabbt om till att ha sina träffar digitalt, detta trots att ett flertal av deltagarna aldrig tidigare hade använt en dator och ännu mindre haft digitala möten.

 

Skellefteå befinner sig i en expansiv fas med byggandet av Northvolt, Sara kulturhus, nya bostäder och kontorslokaler och räknar med att invånarantalet ska öka och att många av de inflyttande kommer att ha en annan nationalitet.

En marknadsundersökning visar att det saknas utbud av lunchställen bl a vid bygget av Northvolt och på Hedensbyns industriområde samt att det generellt finns önskemål om en större mångfald i lunchutbudet.

Tillsammans med TV-kocken Erik “Vilde kocken” Brännström kommer projektdeltagarna därför att starta en Foodtruck-verksamhet där deltagarna tillsammans med Erik kommer att kunna sälja sin mat från flera platser runt om i Skellefteå.