Vi vill förenkla för fibernätsföreningar

Fiberhandbok 2015-2016Vi har stor erfarenhet av att stötta bredbandsföreningar. Ni kan använda vår kostnadsfria information och rådgivning. Kontakta oss tidigt i processen så kommer ni att göra rätt fortare och få del av den erfarenhet vi har.

Vi har också tagit fram en handbok som är till för er som har startat eller planerar att starta en fibernätsförening som ekonomisk förening. Den tar upp juridiska och ekonomiska förutsättningar och vad man bör tänka på gällande föreningen.

Klicka här för att ladda ned handboken!