Kooperation gör skillnad i landsbygder

Kooperation gör skillnad i landsbygder

God servicenivå, utvecklad besöksnäring och bra bostadsmöjligheter – det är en del av de pusselbitar som behövs för levande landsbygder. Men så ser det inte ut i landets alla hörn. Hur kommer det sig att vissa samhällen i landsbygder lyckas bättre än andra och vad kan regeringen bidra med?

Vi har bjudit in landsbygdsminister Jennie Nilsson för ett samtal kring hur kooperativt och demokratiskt entreprenörskap bidrar till lokal utveckling. Vilka behov finns och vad kan regeringen bidra med?

Digitalt seminarium
28 Maj 2021 kl. 13:00 – 14:00

Coompanion är den enda kooperativa rådgivaren i Sverige och vi är övertygade om att kooperation gör verklig skillnad för människor i landsbygder. Men få känner till att just den här företagsmodellen är ett smart val när man vill organisera sig lokalt för att tillsammans utveckla innovativa och hållbara lösningar.

Du får ta del av flera goda exempel på lokalt utvecklingsarbete; Smaka på Västmanland, Stadsbruk Roslagen, Samhällskooperativet Skålans Byaråd samt projektet Byhotell i Dalarna. Och så ställer vi frågor till berörda riksdagspolitiker. Hur kan de påverka och främja kooperativa lösningar?

Program

Inledning av Marita Öberg Molin, Coompanion Sverige

Så viktigt är kooperation för landsbygderna – Jennie Nilsson, landsbygdsminister

De visar vägen till lokalproducerat – Smaka på Västmanland

Gröna stadsnära entreprenörer ska bidra till hållbar omställning – Pascal Letter, Stadsbruk Roslagen

Samhällskooperativet som driver en hel by! – Skålans byaråd

Det lokala livet i fokus för framtidens turister – Byhotell Dalarna – Lotta Magnusson, Visit Dalarna och Maria Stenis, Coompanion Dalarna.

Samtal med inbjudna riksdagspolitiker – Gordon Hahn, ordf Coompanion Sverige

Vilka är Coompanion?

Vi på Coompanion är övertygade om att kooperativt entreprenörskap är grunden för ett jämlikt, demokratiskt och hållbart samhälle. Med anledning av Demokratins 100-årsjubileum arrangerar Coompanion Sverige en rad webbinarier med olika teman under året. I maj lyfter vi kooperationens betydelse för lokal utveckling i landsbygder.

Läs mer om kooperation

Hitta ditt närmaste Coompanion-kontor

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!