Coompanion Västernorrland kommer till den kommun eller ort där vi behövs. Vi har funnits i länet sedan 1993 och våra ägare är stora och små kooperativa företag, region Västernorrland och länets kommuner genom Kommunförbundet. Sundsvalls och Timrå kommuner är också medlemmar.

Vi jobbar i hela länet för att främja kooperativ utveckling, alltså företagande och organisering som ger samhällsnytta.

Vi ger också rådgivning och leder processer digitalt.
Du tilldelas en personlig rådgivare när du registrerar din samhällsnyttiga affärsidé på Coompanions affärsutvecklingsverktyg.

   

 

 

 

 

 

 

Vad kan Coompanion hjälpa dig med?

Dubbelt så roligt och hälften så svårt – klart ni förverkligar er idé tillsammans! Oavsett om ni befinner er på idéstadiet, har börjat starta eller redan är igång med er verksamhet, finns Coompanion för att hjälpa er lyckas. Vi är experter på kooperativt företagande. Vi kan hjälpa er att analysera lokala behov och marknader, söka finansiering och skapa mervärden genom samverkan med andra företag.

Mejla oss!

vasternorrland@coompanion.se

Så finansieras Coompanion

Coompanion finansieras av organisationer, offentlig sektor, konsultintäkter, EU-medel och staten. Statliga Tillväxtverkets finansiering gör det möjligt för oss att ge rådgivning avgiftsfritt.

Om kooperation

Kooperation kommer från latin och betyder ungefär ”arbeta tillsammans”. Det är samverkan som är grundstenen i ett kooperativ och det som verksamheten har som utgångspunkt. Ett kooperativ kombinerar demokrati med affärsutveckling och samhälleligt ansvarstagande.

I dag finns det ingen särskild kooperativ företagsform i Sverige. Ekonomisk förening är den vanligaste och mest använda formen men aktiebolaget går också att driva kooperativt. 

Kooperativa värderingar

Kooperativa företag bygger på värderingarna personligt ansvar, demokrati, självförsörjning, jämlikhet och rättvisa. Etiska värden som hederlighet, öppenhet, samhälleligt ansvar och omsorg om andra är också viktigt att tro på för den som är delägare/medlem i ett kooperativt företag.

Kooperativa principer

De kooperativa principerna är riktlinjer för hur kooperativ kan omsätta värderingar till handling. Kooperativ runt om i världen fungerar generellt enligt samma grundläggande principer och värderingar som antogs av den internationella kooperativa alliansen 1995. Principerna har sina rötter från då det första moderna kooperativet grundades 1844 i Rochdale, England.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!