Kontakta oss

Vi erbjuder tjänster inom företagsutveckling, utbildning, processledning, projekt och kostnadsfri företagsrådgivning. Kontakta oss redan idag för att boka ett möte!

Mail: kalmar@coompanion.se
Telefon: 070 65 87 323

Facebook: Coompanion Kalmar län 

Hitta kontaktuppgifter till medarbetare

Besök oss

Coompanion Kalmar län

Storgatan 21 b

579 30 Högsby

Hitta hit

Åk hit med kollektivtrafik!
Länk

Missa inte några nyheter från oss!
Prenumerera på nyhetsbrev!

Skriv till oss

Våra medarbetare

Ewa Engdahl

Verksamhetsledare och rådgivare

E-post: ewa.engdahl@coompanion.se
Mobil: 0706 587 323

Jag ansvarar sedan 2010 för Coompanions verksamhet i Kalmar län. Företagsrådgivning, affärsutveckling, budget och kalkyler samt projektutveckling och försäljning av tjänster och utbildning är uppgifter som ligger på mitt bord. Det huvudsakliga intresseområdet är lokal och regional utveckling där företagande spelar en avgörande roll. Här har kooperationen en given plats, där samarbete ofta är lösningen för allehanda behov som uppstår både i stad och på landsbygd.

Åsa Selander

Projektledare

E-post: asa.selander@coompanion.se
Mobil: 072-157 00 72

Jag arbetar som projektledare för Samverkansplattform Kalmar län. Vår målsättning är att projektet ska utmynna i en överenskommelse, en samverkansplattform för Kalmar län mellan idéburen och offentlig sektor. Vi vill att över 100 deltagare ska få möjlighet att kompetensförstärkas hos våra tre pilotprojekt. Målsättning är att dessa deltagare ska hitta sin väg till företagande, studier och arbete. Tidigare har jag arbetat som Key Account Manager och projektledare inom försäkringsbranschen. Jag har även drivit en turistanläggning på Öland. Kontakta mig gärna om du har frågor om projektet eller vill samverka på något sätt.

Ann Sellbrink

Projektledare och kommunikatör

E-post: ann.sellbrink@coompanion.se
Mobil: 0703 96 50 30

Jag jobbar sedan 2021 med projekten ”ServiceLyftet” och ”Lokalt entreprenörskap i ny regi”. Inom ServiceLyftet samarbetar sex län med målet att verka för en bibehållen och stärkt service på landsbygden. Här i Kalmar län fokuserar vi på digitaliserad lanthandel, infrastruktur för laddstolpar och öppet wifi på landsbygden. ”Lokalt entreprenörskap i ny regi” uppmärksammar frågan med länets många äldre företagare och kommande ägarskiften. För att behålla företag, arbetstillfällen och i förlängningen service i bygden, vill vi inspirera och informera om olika typer av innovativa ägarskiften.Mitt fokus har alltid legat på hållbarhet och tillvaratagande av lokala resurser. Jag driver ett företag med upplevelser, utbildning och konsulttjänster inom mat och hållbarhet.

Elisabeth Stake

Handledare Funktionsrätt Kalmar län

E-post: elisabeth.stake@coompanion.se
Mobil: 070-425 41 60

Jag är projektanställd som handledare i Coompanions projekt Samverkansplattform Kalmar län. I projektet samverkar vi med Funktionsrätt Kalmar län. Vi ska utbilda ett 20-tal personer i Storytelling. Vår målsättning är att genom uppsökande kontakter med organisationer, näringsliv och skola skapa en efterfrågan av våra utbildade Storytellers och därigenom  sprida kunskap om de hinder som finns i samhället för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva på lika villkor som alla andra.

My Kihlberg

Handledare Himmelsberga

E-post: my.kihlberg@coompanion.se
Mobil:

Jag jobbar som handledare i Coompanions projekt Samverkansplattform Kalmar län. Projektet är förlagd på Ölands Museum Himmelsberga. Inom den gröna näringen tar vi emot nyanlända samt personer som är eller riskerar att bli långtidssjukskrivna. På Himmelsberga får deltagarna lära sig det svenska språket men även få en fördjupad kunskap inom jord, skog, trädgård eller lantbruk. Målet är att deltagarna efter avslutad praktik kan fortsätta i arbete eller studier inom den gröna näringen.

Jag är utbildad arbetsterapeut och har tidigare arbetet inom Region Kalmar med bland annat stresshantering och vardagsbalans. 

Sofi Eliasson

Handledare Kalmar Hunddagis

E-post: eliassonsofi@gmail.com
Mobil: 073-824 52 11

Jag jobbar på Kalmar hunddagis sedan två år tillbaka och kommer vara huvudhandledare för vårt projekt hundkraft som kommer rikta sig till ungdomar 16-24 år. Detta tycker jag ska bli ett jätteroligt projekt att delta i. Sofi har gått en utbildning till Hunddagisföreståndare.

Eva Engström

Projektledare

E-post: eva.engstrom@coompanion.se
Mobil: 070-261 87 89

Mina huvudområden är landsbygdsutveckling, samverkan och integration. Jag jobbar också med ortsutveckling på Mörbylånga kommun.

Magnus Andersson

Juridisk Expert

Bokas genom
E-post: ewa.engdahl@coompanion.se

Lasse Wellin

Landsbygdsutvecklare

E-post: lassewellin@gmail.com
Mobil: 073-824 52 11

Lasse arbetar för närvarande inom SydostLeader.

Niklas Hellström

Kommunikatör

E-post: niklas.hellstrom@thisishouston.se
Mobil: 070-573 99 88

Translate »