Här finns näringslivets kvinnor

Andelen kvinnliga företagare har inte ökat i någon betydande omfattning under 20 års tid. För att komma till bukt med detta behöver attityder, finansieringsströmmar och rådgivningsstrukturer radikalt ändras. Coompanion och den kooperativa sektorn både möter och lockar fler kvinnor som företagare och entreprenörer. Ett ökat fokus på kooperativ rådgivning kommer skapa mycket bättre möjligheter för kvinnors företagande i Sverige.

Läs mer »
Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!