Handlar det om samarbete och partnerskap? Vi är företagsrådgivaren för alla som vill göra saker tillsammans. Här hittar ni våra tjänster som vi erbjuder genom våra 25 regionala kontor över hela landet.

1. Kostnadsfri rådgivning

Har ni precis bestämt er, eller har ni kommit halvvägs i processen och behöver råd? Kontakta oss! Visar det sig att ni behöver mer hjälp, ser vi till att ni får träffa en rådgivare på det Coompanion som finns närmast er. I Sverige finns 25 regionala Coompanion– minst ett i varje län. Tack vare finansiering från Tillväxtverket är rådgivning initialt kostnadsfri.

2. Förmånlig företagsrådgivning

Har ni kommit igång med er verksamhet, och märker att det dyker upp nya frågor och behov? Coompanion kan hjälpa till att utveckla företaget, och vi arbetar dessutom i nätverk med andra aktörer för lokal och regional näringslivsutveckling. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning upp till 8-10 timmar, sedan behovsprövat vilket ger förmånliga priser.

3. Lokal utveckling

När skolan, posten och affären på en liten ort hotas av nedläggning kan lokala utvecklingsgrupper, ekonomiska föreningar och bygdebolag vända utvecklingen. En ekonomisk förening öppnar nya möjligheter för ett socialt företagande som gagnar byns gemenskap och sociala liv utan krav på ekonomisk avkastning. Coompanion vägleder i uppstart och drift av föreningar som får landsbygden att leva. Vi arbetar också med olika projekt för att stödja lokal och regional utveckling.

4. Företagssamverkan

Små företag har mycket att vinna på att samverka med andra: Skapa skalfördelar, stärka sin kompetens, bredda sitt kundunderlag och sänka sina kostnader. Coompanion hjälper till att koppla ihop entreprenörer med varandra. Söker du partners kan du alltid annonsera på.

5. Socialt företagande

En stor utmaning idag är att många står utanför arbetsmarknaden, och inte får visa vad de vill och kan. I arbetsintegrerande sociala företag arbetar människor 100% av sin egen förmåga och får hjälp att växa, bli delägare i företaget eller hitta nya vägar på arbetsmarknaden. Coompanion hjälper till att starta upp sociala företag så att fler blir delaktiga i arbetslivet.

6. Ungas entreprenörskap

Hur tar man steget från att vara intresserad av entreprenörskap till att konkret jobba fram säljbara idéer?  Coompanion håller workshops för unga vuxna (16-30 år) som får öva upp sin förmåga att omsätta egna talanger, drömmar och kompetenser till affärskoncept. Metoden heter Ready Set Go.

7. Vård och omsorg

Anställda som själva vill ta över verksamheten de jobbar inom, eller brukare/anhöriga som vill äga företaget de får service från, kan ta hjälp av Coompanion med att starta upp ett kooperativ. Vi har goda kunskaper om de speciella förutsättningar och de regelverk som finns kring denna bransch.

8. Generationsskiften och företagsväxling

Vi vill motverka att företag pensioneras bara för att ägarna gör det och därför arbetar vi med en ny innovativ affärsmodell baserad på medarbetarövertagande. Om medarbetarna tar över företaget eller en majoritet av dessa, skapar man ett medarbetarägt kooperativt företag. Ska du gå i pension och vill hitta ett sätt för företaget att leva vidare? Är du anställd och vill förhindra att din arbetsplats försvinner? Eller träffar du personer som berörs av problematiken?

9. Kulturella, kreativa näringar

Designgrupper, konstnärer som delar gallerier eller kollektivverkstäder, teatergrupper, musikband, journalister som driver frilanskooperativ – inom kulturella och kreativa näringar är det många som samarbetar. Målet är oftast att förverkliga idéer och skapa möjligheter att leva och växa utifrån sitt kreativa yrke. När Coompanion möter människor inom konstnärliga yrken handlar det aldrig om att ändra den kreativa kärnan – utan att bidra till utveckling av företaget med den som bas. Vill du ha rådgivare som är vana att möta utövare inom kreativa näringar och som träffar dig som vill samarbeta i ditt företagande? Då är Coompanion något för dig!

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!