Under perioden 2018-2020 arbetar Coompanion Östergötland i det internationella projektet Coast4us. Projektet syftar till att ta fram dataunderlag mm för att underlätta planeringen av kust- och havsområden i Östersjön. Coompanions roll inom projektet kommer främst ligga i integrera ett inkluderings perspektiv och förbättra de planeringsprocesser som utvecklas under projektet.

Projektpartnerskapet består av 16 organisationer från Sverige, Estland, Lettland och Åland. Projektet finansieras inom EU:s Central Baltic Program samt av Havs- och vattenmyndigheten. Projektets totala budget är cirka 30 miljoner svenska kronor. Lead Partner för projektet är Länsstyrelsen Östergötland.

coast 4 us

I projektet Coast4us har nya data, kart- och kunskapsunderlag tagits fram och verktyg har utvecklats för den Östgötska kusten som kan användas av kommuner i fysisk planering.   Webbaserade planeringsportaler som tillgängliggör olika GIS underlag har utvecklats för att myndigheter och kommuner inom fysisk planering ska kunna dela och uppdatera  data och GIS underlag. Underlagen och verktygen gör det lättare inom fysisk planering att se från många olika perspektiv och ta väl avvägda beslut. De nya kunskapsunderlagen gör det lättare att tydliggöra problem och möjligheter. Metoderna för att visualisera data gör det lättare för medborgare att förstå och bedöma hur olika planer och planeringsscenarier kommer att påverka det lokala området. Kunskapsutbyte mellan projektpartners har gett förståelse för olika arbetssätt inom fysisk planering. Utbytet har även gett möjlighet till att hitta nya lösningar som kan förbättra metoder för att nå en holistisk och hållbar kustplanering. Exempel på nya GIS skikt och data som tagits fram inom Coast4us är skikt inom kulturhistoriska byggnader, översvämningsområden, infrastruktur, socioekonomisk analys, lokala åtgärdsplaner för vatten, undervattensvegetation, fiskreproduktion, vattenkvalitet, ekosystemtjänster och rörelsemönster.

 

Inom projektet har lösningar för en hållbar kustzonsförvaltning diskuterats och olika nya verktyg och metoder har testats för att nå inkluderande planeringsprocesser. Ett resultat är även åtta förslag till hållbara planer inom de olika kommunerna och dess pilotområden. I pilotområdena har olika metoder och verktyg testats för att 1) kartlägga sociala, ekonomiska, kulturella och ekologiska värden, 2) för att aktivera och mobilisera medborgare och öka lokalt deltagande i områden med motstående intressen. En mer inkluderande process tillsammans med ny kunskap och data har förbättrat planeringsprocesser till att bli mer transparanta, holistiska och proaktiva.

 

Resultat och information om Coast4us finns på webbplatsen, www.coast4us.com

Den 6 mars arrangerade vi ett SEMINARIUM på temat KONFLIKT.

I planeringssammanhang uppstår ständiga konflikter, mellan värden, intressen och intressenter.
Då kan det vara bra att ha en ”verktygslåda” för hur man kan förhålla sig i sådana situationer.

Läs mer: Workshop on Conflict Management

Dialogue, collaboration and conflict pdf

The escalation of conflict

Conversation helpers

The circle of change

Intressanta länkar och material kopplat till projektet

friametoder.se

Lokal, ekonomisk jämställdhetsanalys

Att lokalisera ekonomin: Lokalekonomiska analyser, snedställdhet, kvinnors företagande och hållbar landsbygdsutveckling

Lokalekonomisk analys (LEA) – från lokalområde till färdig rapport

What is Coast4Us

Utvecklingen i projektets respektive pilotområden

Norrköping – Arkösund

Här har du möjlighet att gå med i en SMS-grupp där vi ställer frågor och informerar om sådant som händer som rör projektet Coast4us i Arkösund.

Ta del av de svar som kommit in genom sms-tjänsten hittills:

Vilket företag/tjänst saknar du mest i Arkösund idag?

Vad behövs för att öppna en “åretruntöppen” butik i Arkösund?

Vi kommer under vintern starta upp ett arbete med lokal ekonomisk analys i Arkösundsområdet. Mer information och inbjudan kommer via Arkösunds Intresseförening. Läs mer om vad det är och se exempel

Lokalekonomisk analys (LEA) – från lokalområde till färdig rapport

friametoder.se

LEA-karta Vikbolandet

Vikbolandet LEA-Rapport 0581

HUT 12 09 2

 

För att gå med i sms-tjänsten skickar du ett sms med meddelandet ”Gå med” från din telefon till nummer 0706 38 00 82.

Om du vill gå ur skickar du istället ”Gå ur” till samma nummer.(Det går endast att ge ett svar per fråga)

 

Valdemarsvik – Ekön

Vi håller på att tillsammans med kommunen lägga upp en plan för arbetet vad gäller Ekön.

Inbjudan till informationsträff

Söderköping – Bergön

Vi arbetar tillsammans med företaget Aspöja Fastigheter för att hitta goda medskapande processer för att utveckla Bergön.

“De skyddade landet – från en hemlig ö”

“Målet: Ett hotell – vid försvarsanläggningen”

Är du intresserad av projektet? Kanske vill samarbeta? Tveka inte att höra av dig!

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!