Vårt samhälle står inför flera stora samhällsutmaningar. Sociala innovationer och sociala entreprenörer behövs för att vi ska kunna möta dessa med hållbara och nytänkande lösningar.

projekt framsteg

Sedan augusti 2016 har Coompanion Östergötland tillsammans med Coompanion kontor i Örebro och Västmanland drivit projektet Framsteg.

Det övergripande målet för projektet är att öka tillväxten i länet genom att uppmärksamma och ta tillvara den utvecklingskraft som finns hos sociala entreprenörer och i sociala innovationer. Det sker bland annat genom att:

• Öka tillgång och tillgänglighet till finansiering
• Etablera mötesplatser
• Synliggöra denna form av företagande
• Öka förståelse för sociala innovationer i innovationssystemet
• Arbeta för bättre samverkan i rådgivningsstrukturer

Läs mer och se vad vi gjort hittills i projektet

Barterförening

Alla vet att skapandet av fler arbetstillfällen är en viktig samhällsutmaning. Därför har vi i projekt framsteg skapat en gemensam Barterring i Östergötland, Västmanland och Örebro län för att nå en mer effektiv resursfördelning mellan företag. I dagsläget behövs ett 150 tal företag i olika branscher för att ringen ska fungera smidigt. Är du en av de?

Läs mer och bli medlem i barterringen

Finansieringsguide

Under 2017 har en finansieringsguide tagit fram med särskild inriktning mot det sociala entreprenörskapet och att hitta finansiering för samhällsutmaningar.

Ladda ner pdf

Medarbetarövertagande

Samarbetet med Almi har kretsat kring att utveckla ett mer strukturerat samarbete vid medarbetarövertagande vid generationsskifte.

Men vad är egentligen medarbetarövertagande?

Mikrofonden

Mikrofonden är en ekonomisk förening som ger kreditgarantier, mikrolån och förlagsinsatser till den sociala ekonomin. Den kan finansiera allt från renovering av bygdegården till investeringar i sociala företag. Mikrofonden finns i Örebro län och Östergötlands län. Vi söker både investerare för att öka kapitalet i dessa två regionala fonder och demokratiska icke-vinstdrivande organisationer som söker finansiering.

Läs mer

Bo- och byggemenskaper

Socialt entreprenörskap på fastighetsmarknaden handlar om att skapa lösningar som, i huvudsak utan enskilt vinstsyfte, främjar sociala och miljömässiga värden. Självklart måste de samtidigt bära sig ekonomiskt. Vi har utforskat byggemenskaper, boendegemenskaper och Community Land Trusts för att se hur Coompanion på bästa sätt kan stötta en utveckling inom denna sektor.

Läs vår slutrapport!

Är du intresserad av projektet? Kanske vill samarbeta? Tveka inte att höra av dig!

Camilla Carlsson

Camilla Carlsson
073 364 37 40
camilla.carlsson@coompanion.se

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!