Samverkande ASF sökes till kartläggning!

Tillväxtverket vill genom Sweco (upphandlade) göra en kartläggning och analys ta reda på mer om hur arbetsintegrerande sociala företag (ASF) gör affärer och samverkar med övriga näringslivet, vilka hinder och möjligheter som finns.

Därför vill man gärna få tips om företag som de kan intervjua, till exempel:

·       ASF som har avtal/överenskommelser med andra företag om försäljning av tjänster eller produkter

·       ASF som har avtal/överenskommelser med andra företag om praktikplatser, kompetensförsörjning, möjlighet till anställning efter arbetsträning i ASF

·       Företag som ser samverkan/affärer med ASF som en del i sitt eget CSR-arbete

·       Företagare som är mentorer eller styrelseledamöter i ASF och bidrar med stöd, nätverk mm

·       ASF som är med i ngn Företagarförening och har mycket nytta av det

·       Kommuns näringslivskontor som gör särskilda insatser för att få med ASF i ordinarie företagsstöd

Skicka in era tips kort om vad de gör och kontaktuppgifter till: antonio.tolj@tillvaxtverket.se

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!