Finansiering för kooperativ och sociala företag

Behöver ni finansiering till en idé eller ett nystartat företag? Eller kanske har ni ett utvecklingsprojekt som ni skulle vilja genomföra?

I vår kostnadsfria rådgivning kan vi tillsammans prata om vilken typ av finansiering just ni behöver. På den här sidan har vi samlat användbar information om olika typer av finansiering för kooperativ och sociala företag.

Vad vill du veta mer om?

Vi hjälper er rätt!

Om ni inte hittar det ni letar efter eller om ni vill diskutera vilken lösning som är bäst för er, då är ni alltid välkomna på kostnadsfri rådgivning hos Coompanion i er del av landet.

Hitta närmaste Coompanion-kontor

Organisationer som arbetar med finansiering

Mikrofonden

Mikrofonden är civilsamhällets och kooperationens egna riskkapitalkooperativ — Sveriges största sociala investerare. Mikrofonden erbjuder garantier och kapitalinvesteringar till företag, föreningar, kooperativ, verksamheter och projekt inom social ekonomi och lokal utveckling.

Läs mer

mikrofonden

Vinnova

Sveriges innovationsmyndighet – arbetar med att stärka Sverige som forsknings- och innovationsland och har regelbundna utlysningar för finansiering av projekt i aktuella teman.

Under 2023 förmedlar Coompanion innovationscheckar från Vinnova, läs mer om det här.

Läs mer om Vinnova

ALMI

Företagslån, riskkapital och affärsutveckling för företag som vill växa.

Läs mer om ALMI

Impact Invest

Kapitalanskaffning och rådgivning för att hjälpa företaget att växa. Impact Invest hjälper vinstdrivande företag som startats med ett socialt syfte att hitta investerare som har samma målsättningar.

Läs mer om Impact Invest

Ekobanken

En etisk bank som lånar ut främst till verksamheter med ekologiska, sociala och kulturella mervärden.

Läs mer om Ekobanken

JAK Medlemsbank

Bankverksamhet som främjar hållbarhet för människa, miljö och ekonomi.

Läs mer om JAK Medlemsbank

Allmänna arvsfonden

Stöttar det engagemang som finns hos föreningar och organisationer – så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

  Läs mer om Allmänna Arvsfonden

Norrsken Foundation

Norrsken Foundation är en privat finansierad organisation som stödjer och investerar i både vinstdrivande företag och ideella organisationer, beroende på vilken lösning den tror kan skapa mest positiv påverkan på samhället.

Läs mer om Norrsken

Postkodstiftelsen

Stödjer projekt som utmanar, inspirerar och förändrar.

Läs mer om Postkodstiftelsen

Vad är impact investment?

Impact investment kallas ibland för ”påverkansinvesteringar”. Att man vid sidan om finansiell avkastning uppnår olika sociala eller miljömässiga mål. Det är ett område som växer ständigt och enligt en internationell undersökning från 2015 når påverkansinvesterare i högre grad sina satta mål.

Däremot verkar det inte finnas tillräckligt med objekt att investera i! Detta kan bero på att utbildningar för sociala entreprenörer som lär ut hur man når investeringsmognad tyvärr inte är så vanliga. Eller att det saknas tillfällen för att sammanföra sociala entreprenörer med investerare.

Är du intresserad av impact investments rekommenderar vi dig att höra av dig till någon av de  svenska organisationerna som arbetar med detta, till exempel Impact Invest Scandinavia. ALMI Invest kan också vara en möjlig ingång. 

Projektfinansiering

Att driva projekt med offentliga medel är ett vanligt sätt att starta sociala företag och genomföra andra satsningar kopplade till socialt entreprenörskap. Kriterierna för olika fondprogram ändras i många fall år från år. Därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad regelbundet om projektfinansiering är något man vill arbeta med.

Även privata välgörenhetsstiftelser kan ibland vara en hjälp för att hitta finansiering. Sådana finns både lokalt, regionalt och nationellt. Kronprinsessparets stiftelse som ger medel till aktiviteter som främjar barn och unga med funktionsnedsättning, är ett exempel.

Det finns vissa utmärkande organisationssajter och samlingssajter du kan använda för att hålla dig uppdaterad. Vi rekommenderar nedanstående.

EU-fonder

eufonder.se

Svenska och nordiska fonder/projektmedel

arvsfonden.se
arvsfonden.se/andra-fonder
sjv.se (endast för landsbygdsprojekt)
si.se
vinnova.se
lansstyrelsen.se

Lokalt ledd utveckling genom Leader

Lokalt Ledd Utveckling (LLU) med leadermetoden är för dig som vill driva utvecklingsprojekt på landsbygden. 42% medfinansiering krävs, vanligast är att denna består av ideellt arbetade timmar. Detta är ett vanligt sätt för lokala föreningar och företag att vara med och utveckla landsbygden där de själva verkar.

Kontakta de eller det leaderkontor med ansvar för din kommun för att lära mer om denna projektstödform. Du hittar samtliga kontor på Jordbruksverkets hemsida.

Läs mer

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!