Ansök om en innovationscheck!

Coompanion erbjuder nu kooperativa företag att söka innovationscheckar från Vinnova. Små och medelstora företag kan ansöka om upp till 100 000 kr för expertstöd, som kan bidra till att utveckla företagets innovation och samtidigt utveckla företagets kompetensnätverk.

Syftet med checkarna är att initiera och skapa bättre förutsättningar för framgångsrik innovationsutveckling hos små och medelstora företag. Ingen medfinansiering krävs.

Företaget som tar emot en innovationscheck ska vara i en innovationsfas, dvs verksamheten ska vara kopplad till en innovation.

Riktat till kooperativa företag

Målgruppen för Coompanions checkar är ekonomiska föreningar och aktiebolag som bedriver sin verksamhet i kooperativ form. Ett kooperativt företag har minst tre ägare och är en fristående och frivillig sammanslutning av fysiska eller juridiska personer som samverkar för att tillgodose gemensamma ekonomiska, sociala och kulturella behov, genom ett samägt och demokratiskt styrt företag.

Läs mer om kooperativa företag eller läs om de 7 kooperativa principerna.

För inköp av extern expertkompetens

Checken skall användas till inköp av extern expertkompetens. Det kan exempelvis handla om att verifiera och validera kommersiella och tekniska förutsättningar eller att få tillgång till labb och testbäddar av olika slag. Det finns också möjlighet att använda medlen för att utarbeta en strategi för hantering av immateriella tillgångar med koppling till företagets innovation.

Coompanion finns i hela Sverige, och på alla de 25 regionala kontoren finns innovationscoacher som stöd för företagen genom hela ansökningsprocessen och genomförandet.

Vilka kan ansöka?

Företaget ska uppfylla:

Vad kan ni söka?

Företaget kan söka någon av dessa checkar eller en kombination av dem:

1. Affärsutveckling

Bekostar extern kompetens som behövs för att validera och verifiera kommersiella och tekniska förutsättningar för utveckling och exploatering av en innovationsidé som företaget har.

2. Infrastruktur

Bekostar tillgång till labb, testbäddar, test och demoanläggningar, produktionsanläggningar och liknande infrastruktur, som behövs för att verifiera och validera olika produktions- och utvecklingskritiska egenskaper.

3. Immateriella tillgångar (IP)

Bekostar extern kompetens som behövs för att utveckla en strategi för företagets immateriella tillgångar med fokus på att förbättra hållbar konkurrenskraft och nytt värdeskapande i företaget.

Intresserad?

Boka kostnadsfri rådgivning i din region och fyll i att det gäller ansökan om innovationscheck.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!