Idrottföreningen räddade affären

Utan en affär på orten var förutsättningarna för invånarna i Ambjörby i norra Värmland att leva och bo inte speciellt ljusa. Räddningen kom i form av idrottsföreningen Nordvärmlands FF som såg möjligheterna i ett övertagande av lanthandeln. 

I dag är det Nordvärmlands Livs ekonomisk förening som sedan år 2010 driver livsmedelsbutiken i Ambjörby med fem personer anställda. Butiken utgör en av flera kuggar i lokalsamhället.

Nordvärmlands Livs medlemmar är tre föreningar som tillsammans har 350 personer på sina medlemslistor.

Genom de olika föreningarna bedrivs förutom affären också caféverksamhet, fiskecamping, byggverksamhet, fritidsgård, secondhandbutik med mera. En viktig motor i bygdeutvecklingen är ortens stolthet, fotbollslaget som spelar i division 2. I laget finns flera spelare med utländsk härkomst vilka erbjuds anställning kopplat till de olika föreningsdrivna verksamheterna.

Social innovation, samhällsentreprenörskap, lokalt ledd samhällsutveckling och socialt kapital är centrala begrepp i bland annat i EU strategin ”Europa 2020”. I Ambjörby genomförs strategin på riktigt”

2014 belönades kooperativet med utmärkelsen Årets kooperativ i Sverige.  Följ Nordvärmlands livs på på deras Facebooksida!

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!