Har du en lösning på en samhällsutmaning?

Skåne myllrar av idéer och initiativ där människor går samman för att möta vår tids samhällsutmaningar. Tyvärr lyfts de sällan fram för vad de är – utmaningsdrivna sociala innovationer. Vi behöver utmana våra föreställningar om vem och vilka som driver utveckling i Skåne och om vad en innovation kan vara.

Därför har vi skapat Social Innovation Skåne – ett samverkansprojekt mellan aktörer som har lång erfarenhet av att stötta samhällsentreprenörer, idéburen utveckling och tillsammansföretagande. Tillsammans med akademin ska vi utveckla de skånska stödstrukturerna för sociala innovationer så att fler samhällsförbättrande idéer ser dagens ljus.

Vi hjälper människor och organisationer att utveckla och testa bra idéer som kan lösa våra samhällsutmaningar. Det kan handla om flyktingmottagande, bostadssegregation, barnfattigdom, ungdomsarbetslöshet och klimatförändringar för att nämna några områden som behöver uppmärksamhet. Rådgivning, seminarier, tillgång till nätverk och forskning är exempel på hur vi kan stötta dessa processer. Det viktigaste är att vi utgår från att vi måste samarbeta över sektorsgränser för att kunna hitta lösningar på denna typ av komplexa utmaningar.

Gå vidare till projektets hemsida här för mer information

Samverkansparter är Centrum för Publikt Entreprenörskap, Coompanion Skåne, Mötesplats Social Innovation (Malmö Högskola) och Nätverket – Idéburen Sektor Skåne.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!