Skaffa solceller och ladda bilen tillsammans med grannarna

Är ni flera som tillsammans vill producera och konsumera grön el genom solceller? Nu kan Coompanion hjälpa till, med två nya affärsmodeller för att starta en gemensam solpark och parkering för el- och hybridbilar.

Coompanion Värmland har tagit fram två alternativa affärsmodeller för solcellsanläggningar för eget bruk. I båda fallen bedrivs de som konsumentkooperativ och ekonomiska föreningar.

Ladda ner rapporten

Priset för solcellsanläggningar har sjunkit betydligt de senaste åren och intresset för solenergi har ökat. Men det är främst villaägare och större fastighetsägare som gynnats av nya regelverk och bidrag. Coompanions nya modeller riktar sig till de som bor i hyreslägenhet eller bostadsrätt, men också företagare som hyr sina lokaler eller villaägare utan användbara tak.

 

Bygg en solcellspark tillsammans!

Flera personer som inte har möjlighet att investera i en egen solcellsanläggning, kan slå sig samman och organisera sig för att bygga en anläggning tillsammans på en lämplig plats, med nära anslutning till elnätet. Grundtanken är att genom en gemensam investering erbjuda medlemmarna grön el till ett bra pris.

I den ekonomiska föreningen fattar medlemmarna tillsammans besluten och bidrar till finansieringen av anläggningen genom att betala ett visst belopp, en medlemsinsats, till föreningen. Det ger varje medlem rätt att köpa en viss andel av den el som föreningen producerar.

I rapporten finns två exempel på ekonomiska föreningar som producerar el i egna solcellsparker.

 

Ladda elbilarna tillsammans

Antalet elbilar och elhybrider ökar i snabb takt, bland annat tack vare statliga stöd som kommit till de senast åren. Coompanion har tagit fram en affärsmodell som beskriver hur de som bor i hyresrätt eller bostadsrätt, och inte har
möjlighet att ladda en elbil, kan lösa problemet tillsammans.

Genom att investera tillsammans får alla tillgång till tjänsten till ett fördelaktigt pris. För många som bor i flerfamiljshus är en gemensam investering det enda alternativet om de vill få möjlighet att ladda sina elbilar i närheten av bostaden.

De boende organiserar sig i en ekonomisk förening där varje medlem äger andel i laddningsanläggningen. Eftersom parkeringen är knuten till hyresrätten får andelen överlåtas, med andra ord säljas, när någon annan ska ta över parkeringsplatsen.

Eftersom affärsmodellen utgår från att verksamheten bedrivs i en ekonomisk förening ska föreningen ha tillgång till minst tre parkeringsplatser. Över varje parkeringsplats ska det monteras så många solcellsmoduler som får plats. Den mark som behövs för anläggningen kan arrenderas eller hyras.

 

Läs mer i rapporten

Den som vill fördjupa sig hittar mycket användbart material i rapporten, som bland mycket annat går igenom funktion, organisation, juridik och skattemässiga frågor. Däremot innehåller den inte några tekniska lösningar, utan rekommenderar att man i tidigt skede vänder sig till någon aktör på solcellsmarknaden.

I rapporten finns även information och råd om hur man söker bidrag för investeringar i solceller.

Läs mer

Affärsmodellerna har utvecklats inom ramarna för Värmlandskooperativens (Coompanion Värmland) regionalfondsprojekt ”Kooperativt företagande för regional tillväxt – KIT”.

Projektet har finansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Värmland, COOP Värmland, OK Värmland, Riksbyggen, HSB Värmland samt Värmlandskooperativen/Coompanion Värmland.

Författare är Yngve Karlsson, juridisk rådgivare på Coompanion Värmland.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!