VILL DU VARA MED OCH ARBETA FÖR ETT BIOSFÄROMRÅDE?

– Inspiration från Blekinge Arkipelag och presentation av lokala initiativ i Vombsjösänkan

Blekinge Arkipelag utsågs för sina höga natur- och kulturvärden till biosfärområde av FN-organet Unesco år 2011. Området omfattar merparten av Blekinges skärgårds- och kustlandskap, varav 156 000 ha är vatten och 54 000 ha land. Här finns ett marint världsarv, kastell och befästningar från dansktiden, lämningar från stenhuggeriepoken och det småskaliga kustnära fisket. Den typiska lövskogskusten med ekhagmarker, de grunda vikarna och de många öarna och skären ger området sin karaktär och en fantastisk biologisk mångfald. Hur bevaras naturområdet bäst samtidigt som människor lever och verkar där? Hur skapas förutsättningar för ett lokalt engagemang för hållbar samhällsutveckling? Mattias Holmquist, biosfärsamordnare Blekinge Arkipelag, berättar om deras resa.

Efter föreläsningen delar vi med varandra vad som är på gång i Vombsjösänkan, med möjlighet att ansluta till ett pågående initiativ eller att bjuda in till ett eget tema eller frågeställning. Bland annat finns det initiativ som handlar om miljöarkiv, kultur, leder i området och medborgarjournalistik.

Evenemanget är gratis och öppet för alla som vill engagera sig för ett biosfärområde i Vombsjösänkan. Du kan ha deltagit i tidigare arrangemang, eller så blir detta en första introduktion. Vi har bjudit in privatpersoner, byalag, föreningsliv och offentlig sektor. Dela gärna inbjudan vidare för att bjuda in fler!

Torsdagen den 5/12 kl. 18-20
Beritslund i Bjärsjölagård, Beritslundsgatan 4

Vi bjuder på matig fika från Yalla Sjöbo.

ANMÄL DIG HÄR >>
Anmäl dig senast söndagen den 1/12.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!