Odlande feministkooperativ har startat

The Feminist Farmers är ett spännande och ganska nytt kooperativ i Växjö.

Kooperativet startades 2019 tillsammans av svenska och internationella studenter på Linnéuniversitetet. De producerar grödor helt på ekologisk väg med hållbara odlingsprocesser för att erbjuda kvalitativa råvaror till företag, sociala företag och privatpersoner i regionen.

Här skapar de unga kvinnorna sina egna arbetstillfällen, samtidigt som de drar nytta av de resurser som finns i området kring Växjö. Feminist Farmers arbetar aktivt med tillvaratagande av hela grödan för hållbart odlande. De odlar säsongsvaror, ger tips på hur kunderna ska använda hela grödan, inspirerar med recept, inkluderar utlandsfödda i arbetet och förser sociala företag i närområdet med grödor från odlingen. De har också fått möjlighet att odla på ängarna runtom universitetet, mark som ägs av kommunen, vilket gör att marken hålls levande.

Under #47KooperativaVeckan lyfter Coompanion goda exempel på kooperativa företag. Följ oss för fler inspirerande exempel!

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!