Utsatta grupper bortprioriterade i arbetsförmedlingens reformering

De människor som står längst ifrån arbetsmarknaden har sällan en röst i den offentliga debatten. De har heller inte en röst i den enorma reformering som just nu pågår av Arbetsförmedlingen där starka aktörer gör sig redo att ta över Arbetsförmedlingens roll 2021. På debattsidor, på ledarsidor och i artiklar spekuleras det i hur det ska gå till.

Utsatta grupper bortprioriterade i arbetsförmedlingens reformering, skriver Coompanion i en debattartikel tillsammans med SKOOPI, Certasf, Vägen ut! kooperativen och flera andra aktörer.

Läs hela artikeln här

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!