Akut bostadsbrist för äldre och unga på landsbygden

Idag saknas minst 50 000 bostäder på svenska landsbygden. 500 000 bostäder totalt. I Östergötland redovisar Länsstyrelsen i årets bostadsanalys att kommunernas tomtköer påvisar ett underskott av 10 000 bostäder. Läget är akut, skriver Coompanion i en debattartikel tillsammans med Mikrofonden och Hela Sverige Ska Leva.

(debattartikeln är publicerad i Norrköpings Tidningar, Motala-Vadstena Tidning och Folkbladet)

På landsbygden och i skärgården byggs det minst. Det som framför allt saknas är mindre lägenheter för äldre människor som inte vill bo kvar i sina hus, lägenheter för unga som vill flytta hemifrån men stanna på hemorten samt lägenheter för anställda som inte kan bo långt från arbetet. För dessa grupper är hyresbostäder ofta det önskvärda. Dessa människor efterfrågar inte nödvändigtvis naturskönt läge i ortens utkant, med utsikt över vatten. De vill ha lägenheter som ligger centralt med närhet till social gemenskap, service, grönområden och kollektivtrafik. I flera östgötska landsbygdsnära tätorter är det idag enkelt att bo, förutsatt att man har närhet till buss eller pendeln. De områden som kommuner avsätter för nya bostäder finns dock ofta i utkanten av samhällen med förhoppning om nyinflyttning. Därför missas möjligheter för bygdeutveckling och flyttkedjor.

Vi tror att många människor vill och kan ta ett större ansvar för sin boendesituation. Genom att engagera sig i byalag och utvecklingsgrupper kan de själva planera sina lokalsamhällen och genom bygdebolag och byggemenskaper ansvara för att nya bostäder uppförs. Genom fler bogemenskaper motverkar vi ofrivillig ensamhet och främjar psykisk hälsa strukturellt.

Initiativ från Boverket i form av investeringsstöd och höga kreditgarantier till nya kooperativa hyresrätter samt startbidrag för byggemenskaper underlättar för att gå från idé till handling. Kommunerna kan här komplettera med tomträtter och flexibel detaljplanering för fler mindre fastigheter som tillåter en varierad bebyggelse. Vi behöver förtäta även på landsbygden och öka närheten för fler till den service som finns.

Arena Idé släppte nyligen en rapport om markvärdesbeskattning som ersättning för exempelvis fastighetsavgift och flyttskatt. Detta är ett intressant förslag eftersom landsbygdsbor i dagens system betalar mer i fastighetsavgift än stadsbor och lika mycket i inkomstskatt – trots sämre tillgänglighet till samhällsservice och vanligen längre avstånd till jobbet. En markvärdesskatt belastar enbart det värde som skapas av läget vilket skulle ge en bättre balans. Landsbygd har lägre markvärden än städer. Skatten uppmuntrar offentligheten att förbättra lägen genom satsningar på samhällsservice och infrastruktur. Rapporten föreslår även uppbyggnad av fonder som kan användas av lokala initiativ för att finansiera utveckling inom social ekonomi. I vårt län finns Mikrofonden Östergötland som ett första försök i den riktningen.

Vi står redo med rådgivning, nätverk, mikrofond och projekt. Vill ni vara med och arbeta för fler bostäder tillsammans med oss?

 

Camilla Carlsson, Coompanion Östergötland

Kjell Eriksson, Mikrofonden Östergötland

Pia Tingvall, Hela Sverige ska leva Östergötland

 

Om du vill läsa mer om förslaget om markvärdesbeskattning kan du hitta rapporten från Arena Idé här.

 

 

 

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!