Välkommen att boka ”Bygder för Globala målen”

FN har tagit fram 17 globala mål som alla medlemsländer förbundit sig att uppnå. Vi erbjuder byalag och föreningar gratis stöd och processledning för att integrera målen och ett hållbart tankesätt i sina verksamheter lokalt.

Först ut är Flyinge Utveckling/ Flyingebygden Tillsammans, som planerat in två träffar under vintern 2019-20.

Är du också engagerad i ett byalag/förening och vill veta mer? Kontakta oss!

 

Sara Ericsson, projektledare
Mobil: 073 – 391 44 33
E-post: sara.ericsson@coompanion.se

 


Bygder för Globala målen är en del av Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan. Projektet ägs av Coompanion Skåne med huvudfinansiering från Leader Lundaland och Leader Sydöstra Skåne.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!