Bättre och tryggare samverkan mellan företag

Vad finns det för fördelar med att samverka med andra företagare? Jo, det gör att ni både kan vara självständiga, men samtidigt ta tillvara på varandras olikheter och kompetenser!

Att dela lokaler, marknadsföra er ihop, ta hem affärer tillsammans, dela maskiner och verkstad är vanliga exempel på företagssamverkan.

Det viktiga är att ett plus ett blir tre – alltså att ni får ut mer av att samverka än om ni inte gjort det!

Skriv ett kompanjon- eller samverkansavtal

Ett samverkansavtal eller kompanjonavtal är en trygghet för alla parter. Här regleras exempelvis hur lön betalas ut, vilka förmåner och ersättningar som finns, hur beslut fattas och vad som händer om någon lämnar samarbetet. Ni kan även avtala om arbetsfördelning, arbetstider och hur nya medlemmar ska kunna ansluta sig.

Det är viktigt att samverkansavtalet är utformat utifrån era unika förutsättningar. Kopiera inte någon annans avtal, men använd gärna en förlaga att utgå ifrån.

Innehåll i ett samverkansavtal

 • Vilka parter berörs.
 • Målet med samarbetet på kort och lång sikt.
 • Tankar kring finansiering. Exempelvis
 • storlek på eget kapital samt delägares löneuttag vid start.
 • Hur ska vinst och sparande i samarbetet hanteras?
 • Hur ska medlemmarnas lån och externa lån hanteras?
 • Vilka krav ställs på varandra vid ev. kris?
 • Hur in- och utträde ska ske, till exempel vad  gäller del i tillgångar?
 • Lönepolicy – eller för företagssamverkan – hur intäkter respektive kostnader ska hanteras.
 • Vilket ansvar det innebär att vara medlem?
 • Hur ska olika beslut tas och på vilka grunder?
 • Hur ledningen ska formeras. Hur utses exempelvis VD/verksamhetsledare?
 • Konkurrensklausul som begränsar möjlighet att driva verksamhet vid sidan av.

Boka rådgivning med Coompanion, så hjälper vi er komma igång med ert samarbete!

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!