Landsbygdens småföretagare för extra skjuts av digital mässa

Den 26:e maj står landsbygdens entreprenörskap i centrum. Småföretagare och samhällets stödaktörer inbjuds till att lära oss av varandra och att hitta lösningar för att snabbt stärka landsbygdens entreprenörer. Allting helt digitalt på nätet och lätt att använda.

Den digitala mässan Samling Online arrangeras av Coompanion i Sörmland och Uppsala län med stöd från Tillväxtverket, och vänder sig de minsta företagen på våra läns landsbygd och företagsfrämjare.

Utställningsmontrarna är helt online, föreläsningarna digitala och besökarna kan nätverka genom en speciell app.

Läs mer här

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!