Kooperativ löser krisen för Sundsvalls restauranger

Kooperativ löser krisen för Sundsvalls restauranger
Kooperativ löser krisen för Sundsvalls restauranger

Utmaningarna står som spön i backen under coronakrisen för entreprenörer i allmänhet och inom restaurangnäringen i synnerhet.

Några av Sundsvalls mest besökta krogar går nu samman i ett kooperativ för att lösa den omedelbara krisen.

Susanne Vinderå på Coompanion Västernorrland har hjälpt entreprenörerna att hitta lösningar som gagnar alla berörda parter.

Edith Andresen, ekonomiforskare från CER – Centrum för forskning om ekonomiska relationer vid Mittuniversitetet, skriver om restaurangkooperativet.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!