De sju kooperativa principerna – nu på svenska!

De sju kooperativa principerna - nu på svenska!

1995 fastställde ICA, den internationella paraplyorganisationen för kooperativa företag, de sju kooperativa principerna som fortfarande gäller idag. De kooperativa företagen i Sverige har under många år arbetat efter de här principerna, men nu finns det för första gången en officiell översättning.

Svensk Kooperation, som ligger bakom den nya översättningen, menar att den ska ligga så nära det engelska originalet som möjligt.

De sju kooperativa principerna på svenska

  1. Frivilligt och öppet medlemskap
  2. Demokratisk medlemskontroll
  3. Medlemmarnas ekonomiska deltagande
  4. Självständighet och oberoende
  5. Utbildning, kompetensutveckling och upplysning
  6. Samarbete mellan kooperativa företag
  7. Samhällshänsyn

Läs mer om varje princip på Svensk Kooperations webbsida.

Vad är kooperation?

Lär dig mer om kooperativt entreprenörskap och de värderingar som de här företagen drivs av på vår specialsida Vad är kooperation.

Coompanion ger kostnadsfri rådgivning till alla som vill starta företag tillsammans! Hitta ditt närmaste Coompanion-kontor!

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!