Kulturministern i uppskattad dialog med Coompanion - Coompanion

Kulturministern i uppskattad dialog med Coompanion

Under fredagen den 26 mars arrangerade Coompanion Sverige ett mycket uppskattat webinarium på temat kreatörer och kooperation. Demokrati- och kulturminister Amanda Lind höll ett tal kring vikten av den kulturella och kreativa sektorn, som enligt Amanda Lind är lika stor som hela Sveriges jordbrukssektor sett ur BNP-mått och med 230.000 sysselsatta personer. 

– Ju fler vi är som belyser kulturskapande näringsidkares villkor och möjligheter, inte minst när det görs i kooperativ form, då blir det också en större gemensam kraft för att åstadkomma förändring, inledde Amanda Lind. Regeringen har en ambition att vidga möjligheterna för fritt kreativt skapande i företagsform och att också bidra till hållbara förutsättningar för kreativa och kulturella företag.

Det handlar om att Sverige fortsatt ska vara en stark kulturnation även efter den här pandemin, och regeringen har kunnat möta en del av de behov som finns inom kultursektorn, menade kulturministern. – Men sen vill jag och regeringen att vi åstadkommer mer på det här området än att bara släcka bränder. Det är både regeringen och inte minst kultur- och näringsdepartementet eniga om, fortsatte Amanda Lind.

– Jag vill också påtala hur viktigt det kreativa och kulturella entreprenörskapet är för regeringen. Dels finns den kulturpolitiska ingången, en grundläggande respekt för kulturens egenvärde och oberoende. Men vi måste ju också se hur oerhört många värden som denna sektor ger för vårt samhälle. Och betydelsen av den kulturella mångfald som finns inom denna sektor, betydelsen av det fria skapandet. Det är ovärderligt! Jag menar att när det finns ett fritt utrymme för de här kompetenserna, både att utveckla idéer och att skapa så uppnås det också väldigt goda både närings- och regionalpolitiska effekter. Och det i sin tur har ju en väldigt positiv effekt på det demokratiska samhället. Vårt gemensamma demokratiska samhälle! sa Amanda Lind vidare i sitt tal. 

Kulturministern passade även på att tacka Coompanion för organisationens engagemang i regeringens kommitté för demokratin 100 år. Coompanion Sverige var först ut bland civilsamhällets organisationer att underteckna Deklaration för en stark demokrati i slutet av 2019. 

Under webinariet fick vi lära känna de kooperativa företagen Gycklargruppen Trix (läs mer om dem här) och den nördiga kommunikationsbyrån Geektown (deras presentation finns här eftersom den inte rullade på som förväntat i zoom) som berättade att den kooperativa modellen var självklar för dem när de skulle starta företag på sina egna villkor. Dessutom en kort film med kooperativet Made in Medelpad (läs mer och se filmen här).

För att ytterligare hitta möjligheter till att lyfta det kooperativa entreprenörskapet framöver hade Coompanion bjudit in riksdagspolitiker till ett samtal. Med glimten i ögat ställde Marita Öberg Molin från Coompanion Sveriges styrelse politikerna mot väggen i frågan om hur de kan lyfta kooperationen som modell.

Vad tänker du på när du hör de här kooperativa företagen? De är unga, de är framgångsrika – men är de tillräckligt synliggjorda?

Amanda Lind (MP)

– Jag tror ju att det finns någonting väldigt starkt i just formen kooperativ – att det finns en ingång i att göra de här sakerna tillsammans och att det i grunden är en idéburen verksamhet, svarade Amanda Lind.  Jag tror att vi kan vara överens om att det här är en företags- och en verksamhetsform som inte har fått lika stor uppmärksamhet som andra. Bara det att Coompanion finns, att fungera som lots och kunskapsspridare kring hur man ska kunna bilda en ekonomisk förening som ung kulturskapare pekar ju på det. Och här tänker jag ju att pandemin har satt ljuset på de tuffa förutsättningar som kulturskapare och kulturföretag har. Och där hoppas jag att även kooperativ som form kan synliggöras mer.

Vad kan ni i kulturutskottet göra för att lyfta de här kooperativa företagen? 

Christer Nylander (L)

– Man kan dra några historiska paralleller till när kooperationen startade en gång i tiden. Då var det människor som genom att samarbeta på olika sätt kunde göra världen bättre både för sig själva och för sin omgivning. Just den tanken tror jag vi behöver mer av idag och i framtiden. Vi står inför ganska stora utmaningar – inte bara virus som kan slå ut oss utan populism och klimathot osv. Om reaktionen på det är att vi kan gå samman och starta företag eller föreningar ihop så är det en väldigt bra erfarenhet. Vi vill att kreativitet och kultur ska få större plats i samhället och då är det här en naturlig form. 

Hur ser du möjligheter att kunna synliggöra kooperativt företagande?

Vasiliki Tsouplaki (V)

– Det är jätteviktigt att vi fick delta i det här forumet och bli påminda om att det här är en särskild företagsform. För mig känns det kooperativa företagsformen väldigt nära hjärtat. Att man gör det gemensamt och att man delar på vinsten – de som skapar värdet är också de som tar del av värdet. En lockande tanke tycker jag. Säkert skulle jag också kunna göra mer för att påminna allmänheten, partikamrater och andra jag möter om att kooperativ är en viktig del av vårt företagande.

Marita: Visste du om den här formen och tror du att det finns för lite kunskap om kooperativt företagande?

Annicka Engblom (M)

– Även som Moderat är jag väldigt förtjust i kooperativ, jag hade t ex mina barn i ett föräldrakooperativ. En fantastisk företagsform på det sättet att man äger tillsammans och att kunna medverka i en verksamhet där ens barn finns. För oss moderater är ju alla företagsformer viktiga. Inom de kulturella och kreativa näringarna är det naturligt med en bredd av olika verksamheter och företagsformer. Coompanion har en del av det. Men ja, det behövs mer information om olika företagsformer för denna fantastiska sektor och just om kooperativt företagande. 

Kommer ni att vara blåslampa för de här frågorna nu?

Lawen Redar (S)

– Ja! Det har vi verkligen fått med oss nu, att det måste vi vara. Om jag får sia lite i framtiden och bl a kring de globala hållbarhetsmålen som har tagits fram, om ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet så är ju kooperationen är en väldigt viktig faktor för att kunna nå upp till de målen. Vi kommer nog att se väldigt många exempel på fantastiska kooperativa företag som kan visa sin innovationsförmåga och det sätt man tänker på för att skapa ett socialt och ekonomiskt hållbart sätt att bedriva verksamhet på. Jag vill öka mina kunskaper och jag vill fördjupa kulturutskottets samarbete med näringsutskottet och utbildningsutskottet för att kunna främja kooperationens arbete och roll.

Translate »