Guide till att bilda bygdebolag - Coompanion

Guide till att bilda bygdebolag

guide till att bilda bygdebolag

Vill ni bilda bygdebolag? Coompanion har tagit fram en handbok med information och inspiration för samhällsföreningar, byalag, sockenråd, omställningsinitiativ och andra grupper som vill ta det lokala utvecklingsarbetet till nästa nivå.

Ladda ner handboken (pdf)

Vill ni ha hjälp med att komma igång? Boka kostnadsfri rådgivning med Coompanion i er region!

Vad är ett bygdebolag?

Ett bygdebolag verkar i gränslandet mellan ideell, offentlig och privat sektor, där de med stora arbetsinsatser och begränsat stöd fyller viktiga tomrum som gör att Sveriges landsbygder kan fort­ sätta leva. Vi ser att bygde­bolag idag axlar ansvar och intar funktioner som ibland kan tyckas bör åligga någon annan samhällsaktör. Samtidigt skulle bygdebolagen, med bättre förut­ sättningar och rätt incitament, kunna få en central betydelse runt om i landet när vi bygger ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle för framtiden.

Vem är handboken till för?

Handboken är främst till för personer och grupper som brinner för sin orts utveckling, men alla som är intresserade av fenomenet bygdebolag kan dra nytta av innehållet.

Denna guide är framtagen inom ramen för projektet Bilda Bygdebolag (dec 2019–okt 2020) genom ett samarbete mellan Coompanion, Hela Sverige ska leva och Sveriges lantbruksuniversitet, med finansiering från Tillväxtverket. Handboken är ett resultat av många personers arbete, främst aktiva inom bygdebolag, men även jurister, landsbygdsforskare, utbildare och kommunikatörer.

Translate »