Mikrofonden får Svensk Kooperations pris för kooperativ utveckling

mikrofonden får svensk kooperations pris

Nu avslöjar Svensk Kooperation årets vinnare. Priset för kooperativ utveckling 2021 går till Mikrofonden Sverige. Mikrofonden Sverige finansierar och investerar i kooperativa och sociala företag, och gör därmed en viktig insats för kooperativ utveckling i hela Sverige. 

Genom att ge möjlighet för små kooperativa företag och start-ups att växa, med finansiellt stöd som såddinvesteringar, garantier och crowdfunding har Mikrofonden utvecklat kooperationen i Sverige och tilldelas nu Svensk Kooperations pris för kooperativ utveckling. 

– Bristen på finansiering är ett hinder för kooperativ utveckling i Sverige just nu. Här gör Mikrofonden skillnad. De ger möjlighet till nya kooperativa företag i Sverige att växa och utvecklas. Finansiering är viktigt för alla företag och tyvärr kan det vara svårt för mindre kooperativa och sociala företag att få tillgång till finansiering hos finansieringsaktörer.Med hjälp av Mikrofondens finansiella stöd har kooperativa företag kunnat utveckla sina verksamheter, växa och skapa fler arbetstillfällen såväl som nya, innovativa och hållbara tjänster, säger Marie Nygren, ordförande i Svensk Kooperation.

Mikrofonden Sverige har hittills gjort 120 investeringar i kooperativa och sociala företag. Fokus är investeringar i verksamheter som är kooperativt eller ideellt organiserade och som har samhällsnytta i sin kärnidé. Alla verksamheter Mikrofonden investerar i bidrar också positivt till de globala hållbarhetsmålen.

– Stort tack! Svensk Kooperations pris för kooperativ utveckling är ett fantastiskt erkännande för oss runt om i landet som är engagerade i Mikrofonden. Priset är ett kvitto på att vi är på rätt väg när det gäller att hjälpa kooperativ som är i finansiellt utanförskap, säger Jan Svensson, ordförande för Mikrofonden Sverige.

Mikrofonden Sverige är en nationell organisation och ett finansiellt institut. Det finns också nio stycken regionala, självständiga Mikrofonder. Mikrofonden Sverige startades år 2010 av Ekobanken, JAK Medlemsbank, Coompanion och Riksorganisationen Hela Sverige ska leva.

Om priset

Svensk Kooperations pris för kooperativ utveckling delas ut till en insats som främjar den kooperativa utvecklingen i Sverige. Svensk Kooperation vill genom priset uppmärksamma de initiativ som görs runt om i landet som utvecklar det kooperativa och ömsesidiga företagandet och utgör goda, inspirerande exempel.

Om Mikrofonden

Mikrofonden hjälper kooperativ och sociala företag med finansiering, bland annat genom investeringar och garantier för banklån.

Läs mer och ansök om finansiering på Mikrofondens hemsida

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!