Så kan vi behålla jobben och företagen som står inför ett ägarskifte!

Hör Sophie Nachemsson Ekwall, forskare Handelshögskolan Stockholm, och ägarna av Maskinsystem AB berätta om hur de anställda kan köpa och driva vidare företag som genomgår ett ägarskifte.

Filmen är framtagen i projektet FOKUS medarbetarägt Blekinge, som drivs av Coompanion Blekinge med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Inom projektet har modeller skapats som möjliggör för medarbetare att köpa och driva sitt företag vidare. Projektet verkar för en hållbar samhällsutveckling där färre företag avvecklas eller säljs utanför länet och främjar regionalt företagande.

Står ert företag inför ägarskifte så kan vi på Coompanion Blekinge hjälpa er med t.ex. utbildning i kooperation, upprättande av aktieägar- och kompanjonsavtal, kontakt med finansiella aktörer, rådgivning och stöd genom hela processen att sälja och förvärva företaget.

Kontaktuppgifter:

 

Jonas Bommeskär

Företagsutvecklare

Coompanion Blekinge/Projekt FOKUS medarbetarägt

0734-24 44 22

jonas.bommeskar@coompanion.se

Isabelle Jarny

Projektledare och företagsutvecklare

Coompanion Blekinge/Projekt FOKUS medarbetarägt

0708-60 44 41

isabelle.jarny@coompanion.se

Translate »