Generatorn – lärprogram för hållbart entreprenörskap

Välkommen till Generatorn – ett digitalt lärprogram för hållbart entreprenörskap

Vad läste, hörde, såg eller upplevde du som fick dig att tänka: ”Någon måste GÖRA något åt det här!” och sedan insåg att den där ”någon” kunde vara du…

Anmäl dig här

I Generatorn – lärprogrammet för hållbart entreprenörskap får du stöd att ta dina idéer till hållbart företagande. Du får hjälp att formulera ochpresentera dina idéer så att fler förstår vad du vill åstadkomma, tex. finansiärer eller andra du vill ha med på tåget.

Generatorn ger dig verktyg som säkrar dina mål med en realistisk affärs- och handlingsplan. Du får kunskap att förverkliga idén inom din organisation eller med ett nytt företagande.

Ett moment är att testa din idé med tänkta kunder och utforska hur du kan prissätta dina varor och tjänster, marknadsföra samt hur du ska tänka kring finansiering av eventuella investeringar eller andra kostnader.

Fokus för kursen är socialt entreprenörskap i alla branscher och sektorer som löser samhällsproblem.

Generatorns träffar hålls av utbildade facilitatörer från Coompanion.

Mellan träffarna erbjuds du personlig coachning från rådgivare på Coompanion Jämtland och Västernorrland. Du kan tryggt bolla dina idéer med coachen som har tystnadsplikt.

Välkommen med din anmälan här

För mer information: jessica.ottosson@coompanion.se, eller kerstin.stickler@coompanion.se

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!