Ny lagändring om digitala stämmor

Så lyckas ni med årsstämman!

Nu blir helt digitala stämmor möjliga igen. Från 1 januari 2024 träder en lagändring i kraft som gör det möjligt att hålla stämmor helt digitalt utan fysisk närvaro.

Möjligheten gäller både aktiebolag och ekonomiska föreningar och omfattar därför både bolagsstämmor och föreningsstämmor. Det gäller alltså till exempel bostadsrättsföreningar och kooperativ.

OBS! För att kunna använda den nya möjligheten till helt digital stämma behöver ni först ändra bolagsordningen eller stadgarna.

Under pandemin gjorde en tillfällig lag att föreningar fick hålla digitala stämmor, och senare har det gått bra att ha med deltagare digitalt så länge som mötet samtidigt hölls fysiskt på den ort som bolaget hör hemma.

Har du frågor om årsstämma, styrelsearbete eller annat som rör föreningen? Ta kontakt med våra rådgivare!

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!