I Sverige har 35 procent av alla företagare redan passerat pensionsåldern och många har svårt att hitta nya ägare till sina företag, särskilt utanför storstäderna. Det är inte alltid försäljning eller generationsväxling fungerar. Medarbetarövertagande kan vara ett riktigt bra sätt att behålla jobben på orten! Här finns ett inspirerande exempel.

På landsbygden blir det allt vanligare att företag läggs ned i onödan när ägaren vill pensionera sig. Om ägaren och medarbetarna vill och företaget går bra är ett medarbetarägt kooperativt företag ett hållbart alternativ.

När ett traditionellt företag omvandlas till ett medarbetarägt kooperativt företag är Coompanion en resurs.

Coompanion utvecklar nu en modell för validering, finansiering, utbildning och själva övertagandet. Ta kontakt med oss om ni vill ha hjälp eller besök vår sajt om personalövertagande.

Läs om fler fokusområden

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!