Samtal med politiker under Folk och kultur

Kooperativt entreprenörskap utgör en vital del i en hållbar, jämlik och demokratisk samhällsutveckling. I det här samtalet vill vi lyfta frågan om hur kooperativ utveckling kan stärka de kulturella och kreativa näringarna. Vi har bjudit in politiker och relevanta aktörer som får mötas kring sektorns behov och möjligheter med kooperation. Kom och lyssna till samtalet, under konventet Folk och kultur i Eskilstuna, torsdag den 8 februari!

Under hösten 2023 har FNs generalförsamling uppmanat världens regeringar att satsa på kooperativ utveckling, motiverat med att kooperativa företag visat sig mer motståndskraftiga. I Sverige har kooperativ organisering visat på kreativa lösningar som svar på olika samhällsutmaningar i olika tider. Kooperativa lösningar som likaledes främjar den lokala demokratin, som inkluderar människor och bygger socialt kapital och attraktiva samhällen. Likaså spelar kooperativt entreprenörskap en viktig roll inom de kulturella och kreativa näringarna. Det är tillsammans många kan lyckas! 

Men under senare år har anslagen till kooperativ utveckling i Sverige radikalt minskat samtidigt som kreatörer, kultur- och samhällsentreprenörer söker hemvist i den kooperativa kontexten. 

Hur ska vi använda oss av kooperativ utveckling i framtiden och vad säger politiken?

Välkommen att lyssna till samtalet under Sveriges största kulturpolitiska konvent, Folk och kultur 2024!

Medverkande

Peter Ollén (M), riksdagsledamot, ledamot Kulturutskottet

Märta Bolzek (S), 1:e v ordförande Kultur- och fritidsnämnd Vingåker, ledamot i Region Sörmlands kultur, utbildning och fritidsverksamhet

Torun Boucher (V), Kultur- och äldreborgarråd Stockholms stad

Carl Forsberg (MP), 1:e vice ordförande i Västra Götalands regionen

Annika Lind (S), Regionpolitiker inom kultur och folkbildning, 2:v ordförande Västmanlands teater

Gordon Hahn, Verksamhetsledare Coompanion Sverige

Marita Öberg Molin, moderator, Coompanion Sverige

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!