Så hittar du projektmedel till dina projektidéer

Många småföretag och ideella-/ekonomiska föreningar har fantastiska idéer kring projekt som kan förbättra samhället på olika sätt. Det kan till exempel vara projekt som skapar ökad delaktighet hos unga eller äldre, projekt som skapar en ökad gemenskap och trygghet för kvinnor eller projekt som skapar ökad tillväxt och innovation hos småföretag. Många av projekten som drivs idag har fått externt stöd och finansiering från olika typer av fonder, och dessa olika stöd kan du ta del av i så kallade utlysningar kring nya projekt.

Har du en projektidé som du skulle vilja genomföra, men du vet inte hur du skall kunna finansiera genomförandet av projektet? Kanske har du svårt att välja vilken typ av fond/finansiärer som passar just din projektidé? Eller är det så att du behöver några råd på vägen för hur man kan skapa en bra ansökan om ett projekt, och få detta godkänt?

Torbjörn Skarin från Skandinavisk Samhällsanalys, har en lång och bred erfarenhet av offentliga projekt och har hjälpt många ideella och offentliga verksamheter att hitta nya projektmöjligheter. Torbjörn kommer att ge dig en samlad bild av vilka olika externa stödmöjligheter/fonder det finns, ge dig en bild av vilka steg du behöver ta för att kunna skriva en projektansökan samt ge exempel på vilka fallgropar det finns i arbetet.

Du som anmäler dig får också möjlighet att diskutera framtida projektansökningar med Torbjörn.

Vad du kan förvänta dig:

  • Djupare förståelse för olika sätt att finansiera ett projekt: Få en ökad insikt kring vilka olika fonder eller externa finansiärer det finns, och vad som skiljer dessa åt.
  • Effektiv organisering och genomförande av en projektansökan: Lär dig beprövade strategier för att organisera och genomföra en projektansökan på ett effektivt sätt.
  • Praktiska tips kring fallgropar: Torbjörn delar med sig av sina expertmetoder för att hantera och undvika vanliga utmaningar i arbetet med att få stöd till ett projekt.

Anmäl dig nu för att få nya insikter och öka din verksamhets möjligheter till att få externa projektmedel för er idé!

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!