För att komma ännu närmare våra kunder och entreprenörer har nu Coompanion Nord blivit två enskilda regioner. Välj den som är närmast er!