Dubbelt så starka med två verksamhetsledare!

Från och med 1 maj 2023 kommer Caroline Kjellgren och Kristin Bergwall gemensamt leda Coompanion Norrbotten. Att dela på verksamhetsledartjänsten är ett modernt arbetssätt som ger ett mervärde till verksamhetsledningen, det demokratiska inflytandet på arbetsplatsen och en starkare organisation. Helt enkelt mer hållbart.

"På samma sätt som företagande görs bäst tillsammans så är vi övertygade om att detsamma gäller kring ledarskap", säger Caroline.

"Vi har jobbat nära varandra länge så detta känns som ett naturligt steg och en spännande inriktning både för organisationen och för oss som team", fyller Kristin i.

Kristin Bergwall till vänster & Caroline Kjellgren till höger.

Kontakta oss

Kristin Bergwall

Caroline Kjellgren

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!