Flera av ASF Akademins mest populära utbildningar är tillbaka med nya digitala kursstarter i höst. Nu har ni chansen att anmäla ert företag!

Kvalitetssäkring av arbetsträning och arbetsrehabilitering

ASF Akademins utbildningsstarter under våren 2021

Datum

På begäran start hösten 2023

Pris

3750 kronor ex. moms/företag

Max 3 deltagare per företag. Vi rekommenderar att man är minst två för största nytta för företaget.

En ny chans att genomgå den digitala utbildningen Kvalitetssäkring av arbetsträning och arbetsrehabilitering. Vi vänder oss till dig som är handledare på ett arbetsintegrerat socialt företag och vill höja din kompetens för att utveckla företaget.

Innehåll

Du får lära dig att använda en kvalitetssäkrad modell för arbetsträning och får med dig dokument, policys och blanketter som ni kan använda på er arbetsplats.

Upplägg

Programmet är uppdelat i tre moduler och bygger på självstudier där du som deltagare disponerar din egen tid genom att ta del av filmer och textdokument. Varje modul tar ungefär 20 timmar att genomföra och avslutas med ett gemensamt webbinarium.

“Efter utbildningen har vi fått mer struktur. Det är lättare att följa utvecklingen. Jag känner mig som företagare trovärdig och professionell i mitt bemötande med olika myndigheter, till exempel Arbetsförmedlingen.”

Säljcoachning för ASF

ASF Akademins utbildningsstarter under våren 2021

Datum

Ingen planerad 2023

Pris

4250 kronor ex. moms/företag.

Max 2 deltagare per företag. Vi rekommenderar att man är minst två för största nytta för företaget. Vill ni vara mer än 2 deltagare, tag kontakt med oss!

Öka er kompetens inom försäljning och på att utveckla er organisation mot ett strukturerat säljarbete.

Innehåll

Du får lära dig att paketera erbjudanden, ha kundens behov i centrum, sätta en säljplan med tydliga mål och mycket mer.

Upplägg

Utbildningen består av tre delar där varje del består av ett antal filmer och en uppgift som ni ska genomföra tillsammans. Varje del avslutas med ett gemensamt webbinarium där ni går igenom uppgifterna tillsammans med er coach.

“Utbildningen var mycket bra! Vi har fått med oss många nya tankar och idéer.”

Kommunikation av arbetsrehabiliterande tjänster

ASF Akademins utbildningsstarter under våren 2021

Datum

Inte planerad för 2023.

Insatsen vänder sig till dig som är handledare och arbetstränar personer på ett ASF.
Du får lära dig att berätta och beskriva arbetsträningen i olika sammanhang, exempelvis till politiker, tjänstemän, arbetstränande, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan osv.

Innehåll

SAM-utbildning för chefer och ledare

ASF Akademins utbildningsstarter under våren 2021

Datum

Inte planerad för 2023

Pris

1850 kr ex. moms/deltagare

Rabatt 10% för tillkommande deltagare från samma företag.

I utbildningen SAM-utbildning för chefer och ledare lägger vi grunden för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska byggas upp. Vi tittar närmare på vilka föreskrifter som gäller och hur du genom dokumenterade rutiner får övergripande koll på verksamheten genom kontroller, genomförande och löpande uppföljning av företagets arbetsmiljöarbete.

Målet är att alla deltagare ska få kunskaper om arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt förstå fördelarna med ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi går även igenom hur man på bästa sätt upptäcker risker i arbetsmiljön och hur man förebygger och hanterar dem.

GDPR

ASF Akademins utbildningsstarter under våren 2021

Datum

Ej inplanerad hösten 2023.

Innehåll

Insatsen vänder sig till dig som är handledare på ett arbetsintegrerat socialt företag och arbetstränar personer i uppdrag av myndighet.

Du får lära dig att hantera känsliga personuppgifter som diagnoser, sjukdomar, behandlingar, allergier m.m. Vi kommer bland annat gå igenom hur uppgifterna ska förvaras, vem/vilka som ska ha tillgång till uppgifterna, hur länge de ska sparas, och hur de ska raderas.

Upplägg

Utbildningen består av två digitala träffar a 3h.

ASF Ledarutbildning

ASF Akademins utbildningsstarter under våren 2021

Datum

September 2023 – maj 2024

Pris

750 kr/deltagare

Skoopi och Sigtuna Folkhögskola erbjuder två olika utbildningar på halvfart med formell start i mitten av augusti.

Ledarutbildningen riktar sig främst till dem som arbetar i ledningen för ASF och ger dem verktyg att leda för att utveckla teamet, affärerna och organisationen. Hälften av de sex kursblocken är digitala och hälften fysiskt på plats på skolan i Sundbyberg. De fysiska mötena underlättar närverksarbete mellan ledare från olika ASF. Kurskostnad bekostar bl.a. två kursböcker.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!