Behovet av energieffektiv och hållbar elproduktion är enormt. Energigemenskaper kan bidra till att lösa de samhällsutmaningar vi står inför – både ur ett globalt och lokalt perspektiv. 

Coompanion stöttar alla som vill gå ihop för att tillsammans säkra tillgången på hållbar el. Läs mer längre ned på sidan

energikooperativ

Äga och organisera förnybara energilösningar i kooperativ form

En energigemenskap innebär att man kopplar samman närliggande byggnader i ett mindre system där man kan producera, dela, återvinna och till och med lagra energi. Detta ger möjlighet till energieffektivisering vilket gynnar klimatet och sänker energikostnaden. 

En lokal produktion och konsumtion minskar också belastningen på elnätet. I Sverige har vi under många år utvecklat en storskalighet inom energiområdet som visat sig vara sårbar vid samhällskriser och klimatförändringar.

Energigemenskap – för vem?

En lokal energigemenskap kan se ut på många olika sätt. Det kan vara ett gäng grannar som startar en ekonomisk förening och bygger en gemensam solcellspark. Eller en redan existerande förening. Till exempel ett byalag eller bostadsrättsförening där några har solceller på sitt hus som producerar mer energi än vad som går åt, och som vill dela med sig till grannarna. Det kan också vara en företagarförening där vissa av företagen har ett överskott av energi som andra kan använda.

Eller så kanske det är en skola, ett jordbruk och ett antal hushåll som kommer överens om att dra nytta av varandra. Matrester från skola och hushåll går till jordbruket och blir biogas till bondens traktor. På fårhuset sitter solceller som producerar el till hushållen. Fritidshusen bidrar med el till skolan tills dess att sommarlovet börjar, då hamnar elen istället i energigemenskapens laddstolpar.

Organisera för delaktighet och demokratisk process

Energimarknadsinspektionen har lyft fram att energigemenskaper bör organiseras som ekonomiska föreningar. Det kan jämföras med fibernätsföreningar som i de allra flesta fall drivs i just den bolagsformen. Den demokratiska styr- och ägandemodellen i ekonomiska föreningar bygger på delaktighet och bidrar därmed till att främja lokalt engagemang för framtida energiförsörjning.

Behovet är stort

Det finns ett stort och växande intresse för att skapa energieffektiva och hållbara verksamheter inom energiproduktion och energikonsumtion. Intresset växer också för organisatoriska lösningar som möjliggör att fler kan leverera och få tillgång till förnybar energi. Energigemenskaper kan bidra till att lösa de samhällsutmaningar vi står inför – både ur ett globalt och lokalt perspektiv. 

Sverige behöver skynda på utvecklingen gällande energigemenskaper. I ett EU-perspektiv ligger vi långt efter då målsättningar saknas och det finns juridiska utmaningar inom bl a skattelagstiftning som minskar incitamentet att starta upp en energigemenskap.

Kostnadsfri rådgivning för energikooperativ

Är du intresserad av att starta en verksamhet för hållbar energiproduktion? Prata med oss!

Boka kostnadsfri rådgivning med Coompanion i din region!

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!