Ett projekt för att etablera Yalla Trappans koncept som handlar om att starta ett arbetskooperativ för utrikesfödda kvinnor. Syftet är också att öka sysselsättning och företagande hos utrikesfödda kvinnor genom kooperativt företagande, anställning, praktik eller arbetsförberedande insatser såsom utbildning och studiecirklar.

Tillväxtverket delfinansierar projektet med projektmedel från Nätverk för utrikesfödda kvinnor.
Projektet består av fem delprojekt som finns i Jönköping (Jönköpings kommun, Öxnehaga), Västerbotten (Skellefteå) och Västra Götaland (Fyrbodal-Mellerud), Borlänge, Blekinge (Karlskrona, Ronneby, Sölvesborg, Karlshamn).