Genom att bli medlem i Coompanion kan du eller företaget eller organisationen bidra till att utveckla den gotländska kooperationen – till fromma för vår gemensamma utveckling och allas framtid.

Kontakta vår verksamhetsledare för en pratstund:
John Gambe, 076 127 67 00