En viktig del i de globala 2030-målen är att främja social, ekonomisk och politisk inkludering (mål 10.2), att säkerställa lika rättigheter för alla och utrota diskriminering (mål 10.3) samt full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla (mål 8.5). Bedömningen är att coronapandemin medför en risk för ökade klyftor i samhället då det är de som redan har det svårt på arbetsmarknaden som oftast halkar ur den först och som har svårast att komma tillbaka. Ett sätt att motverka det är att skapa bättre förutsättningar för alla att bidra efter sin förmåga på arbetsmarknaden. Etablerandet av en variation av arbetsintegrerande sociala företag är en betydelsefull del i att skapa bättre förutsättningar för alla på arbetsmarknaden. Med det ökade behovet av ASF:er ökar även behovet av företagsfrämjande stödfunktioner anpassade för den typen av företag.

Projektets syfte har varit att skapa bättre förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag (ASF) att bli socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara. Projektets mål har varit att skapa prototyper för utbildningsmoment som sådana företag och företagare behöver ha för att bli långsiktigt hållbara.

Projektet har tagit fram en prototyp för ASF-inkubator i form av olika utbildningsmoduler. Den kommer, efter vidareutveckling och tester, att bidra till att de ASF:er som startas på Gotland ges bättre förutsättningar att bli hållbara socialt, ekonomiskt och miljömässigt. ASF:er är ett effektivt sätt att få personer som står allra längst från arbetsmarknaden att komma in på arbetsmarknaden. Det sker genom att de bildar sina egna företag i form av ekonomiska föreningar och anställer verksamhetsledare och handledare. Empowerment i dess rätta bemärkelse. På sikt skapar det stadigvarande nya arbetstillfällen samt stärker redan befintliga arbetstillfällen så att de blir kvar.

Projektperiod: februari 2021 till juli 2021

Projektledare: Magnus Bäckström

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!