Bostadsmarknaden på Gotland är en begränsning för den lokala och regionala utvecklingen. Den begränsade tillgången på permanent bostäder, inkluderat studentboenden, påverkar företags och organisationers kompetensbehov negativt och därmed utvecklingen av Gotland som samhälle. Enligt Länsstyrelsen i Gotlands läns bostadsmarknadsanalys (2021) spänner bostadsbehovet över samtliga storlekskategorier och att det finns behov av allt från hyresrätter och bostadsrätter till stadsnära villor och tomter för egnahemsbyggare.

Orsakerna till svårigheterna att få till fler permanentbostäder på de gotländska landsbygderna är flera och komplexa. Ett område är finansieringsmodeller. Detta projekt riktar in sig på att öka kompetensen hos gotländska lokala och regionala utvecklingsaktörer om olika modeller för hur flerfamiljsbostäder kan tillgängliggöras och finansieras. En projektgrupp bestående av representanter för Coompanion Gotland, Hela Sverige ska leva Gotland samt föreningen GUBIS genom en handfull lokala utvecklingsbolag ligger bakom projektinitiativet. Det är dessa organisationer som utgör projektetsbeställare.

Projektperiod: maj 2022 till juli 2023

Projektledare: Magnus Bäckström

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!