Finansiering från Svenska ESF-rådet

Syftet med förstudien är att öka kunskapen på vilket sätt och i vilken omfattning arbetsgivare med medarbetare med subventionerade anställningar (främst vid sociala arbetskooperativ) erbjuder kompetensutveckling. På vilket sätt rustar de sina medarbetare med relevant kompetens för att minimera eller förhindra risk för uppsägning. Många arbetsgivare står inför stora utmaningar, för att klara kompetensförsörjning och attrahera medarbetare behöver de vara en arbetsgivare som kan erbjuda ett hållbart arbetsliv med möjlighet till olika karriärvägar.

Målet med förstudien är att identifiera lämpliga samverkansaktörer och samverkansformer på regionalnivå. Vi kommer även ta del av deltagande arbetsgivares kompetensutvecklingsplan för medarbetare i subventionerade anställningar. Målet är även att ska kapa en gemensam referens kring och en breddning av hur kompetensutveckling kan bedrivas hos deltagande arbetsgivare.

Projektperiod: 15 maj 2022 – 15 november 2022

Projektledare: Annette Sjöberg, annette.sjoberg@coompanion.se

Rapport:

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!