Jämlikhet, demokrati, entreprenörskap & hållbarhet

Coompanion Jönköpings län skapar utveckling för individer, grupper och samhälle. Hos oss växer och utvecklas entreprenörskap genom våra grundvärderingar som är jämlikhet, demokrati, entreprenörskap och hållbarhet. Inom vår verksamhet erbjuder vi företagsrådgivning och affärsutveckling, information och utbildning. Vi driver även ett antal utvecklingsprojekt.

Coompanion Jönköpings län är en ekonomisk förening där alla juridiska personer med sitt säte i Jönköpings län har möjlighet att bli medlem. Det innebär att vi ägs och styrs lokalt av omkring 20 medlemsorganisationer i regionen. Tillsammans främjar vi den kooperativa affärsutvecklingen!

Siv Fransson (ordförande)

Ola Gustafsson (vice ordförande)

Kenth Williamsson

Nina von Krusenstierna

Eva Engström

Andreas Persson

Inga-Lill Ebbesson

Coompanion Jönköpings län finansieras av medel från Tillväxtverket, Region Jönköpings län, projektmedel i våra utvecklingsprojekt samt försäljning framförallt inom processledning, analysarbete och utbildning. Vår finansiering gör det möjligt för oss att ge kostnadsfri rådgivning.

Prata med Coompanion Jönköpings län

Vi får ständigt nya idéer kring hur samverkan och entreprenörskap kan förändra och förbättra samhället. Många av dessa idéer leder till utvecklingsprojekt. Just nu funderar vi och pratar mycket om social innovation, socialt entreprenörskap, socialt företagande, medarbetarövertagande, kulturella och kreativa Näringar, idéburen vård och omsorg, kollaborativ ekonomi, cirkulär ekonomi, integration och samhällsentreprenörskap.