Mer än var fjärde företagsledare ser ett ägarskifte som troligt inom 10 år. Ett ägarskifte kan innebära överlåtelse inom en familj, försäljning till extern köpare eller försäljning till kompanjon eller anställd. För företag som står inför ett ägarskifte kan utmaningarna vara många. I studien kommer olika verktyg kring ägarskifte att lyftas och ett forum med företagsfrämjande aktörer att bildas. I forumet skapas en dialog för ett förbättrat stödsystem.

Förstudien, som genomförs under 2019, finansieras av Region Jönköpings län och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. 

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!