Möt forskarteamet i vårt projekt SIRU 2.0 – social innovation för regional utveckling. Teamet bestod av:

Mark Edwards universitetslektor företagsekonomi
Guénola Nonet universitetslektor företagsekonomi
Duncan Levinsohn universitetslektor hållbart företagande

Allt tre arbetar vid Jönköping International Business School och tillsammans drev vi SIRU 2.0 som finansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Jönköpings län.

Mark Edwards
Guénola Nonet
Duncan Levinsohn

Mark; vilket var ditt huvudfokus i SIRU 2.0? 

-Mitt huvudfokus var att förse både den primära målgruppen, små och medelstora företag, och de sekundära målgrupperna, offentliga myndigheter, akademi och civilsamhälle med följande: 

• kunskap och förståelse för 1) vad social innovation är och särskilt dess relation till hållbarhetsfrågor, 2) idéer och lärdomar om social innovation från internationella källor, 3) processen för social innovation 

• utveckla verktyg och metoder inom ovanstående ämne, särskilt för följande: barriärer och drivkrafter för social innovation, social innovation i mikro- och småföretag, integrering av social och miljömässig hållbarhet, ekonomiska värden och social innovation. 

Vilket är ditt råd till små och medelstora företag som vill lära sig mer om social innovation?

Om du känner att du vill lära dig lite om social innovation och kanske göra några aktiviteter så kan du: 1) samla in lite information från organisationer som Coompanion, 2) starta upp samtal om att experimentera med andra i ett litet projekt, 3) se till att projektet är så nära anpassat till din organisations kärnsyfte som möjligt eller att den har potential att göra det, 4) hålla reda på projektets påverkan på intressenter genom några riktade åtgärder och indikatorer som du tycker är viktiga, 5) vara uthållig och bibehåll entusiasmen genom samarbeten och partnerskap med intressenter, andra företag, stödorganisationer som Coompanion och samhällsresurser som t.ex. JU/JIBS forskare. 

Varför tycker du att social innovation är viktig? Social innovation är viktigt eftersom vi behöver den för att driva vår förmåga att bygga en bättre, säkrare och mer rättvis värld för oss alla, både nu och för alla dem som kommer efter oss.

Duncan, vilket var ditt fokus i projektet?
Jag var dels projektsamordnare för JIBS del av projektet, och dels stod jag för den ‘svenska’ sidan av forskarteamet. Det innebar att jag intervjuade svenska organisationer om deras arbete med social innovation, och att jag hjälpte mina utländska kollegor att ta fram utländska exempel på social innovation som kunde vara användbara i den svenska kontexten.

Vilket är ditt råd till små och medelstora företag som vill lära sig mer om social innovation?
Se till att ha regelbunden kontakt med kreativa individer som arbetar i andra delar av samhället som du, men som brinner för liknande frågor! Många utmaningar i vårt samhälle löser man bäst genom samverkan över gränser mellan företag, ideella organisationer och offentlig sektor. Och givetvis är det viktigt att experimentera och att våga testa nytt!

Varför är social innovation viktig?
Som sagt, de största utmaningar i vårt samhälle idag löser man bäst genom samverkan. Världen har alltid fungerat som ett sammankopplat system, men det är bara idag som vi börjar inse detta på allvar. Social innovation är en klockren metod för att handskas med utmaningarna som hör ihop med en sammankopplad värld.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!