Ta chansen att utveckla ditt ledarskap med Coompanions ettåriga distansutbildning! En unik ledarskapsutbildning med fokus på att leda företag som förenar samhällsnytta med affärsnytta. Utbildningen är även givande för dig som vill få bredare kunskap om kooperation som modell för samhällsförändring samt utveckla ditt personliga ledarskap. Coompanion Sverige driver den nationella distansutbildningen Kooperativt ledarskap via Jakobsbergs folkhögskola.

Att leda kooperativa och demokratiska företag 

För dig som är, eller har ambitionen att bli, chef/ledare i en kooperativ verksamhet eller ett socialt företag. Här möts ledare som är övertygade om att det går att förena samhälls- och affärsnytta. Du fördjupar din självkännedom och stärker din genomslagskraft, men får också redskap för att bygga hållbara, värdeskapande verksamheter som samskapar mer med andra.

Kursens syfte är att du ökar din kunskap och trygghet kring att:

Kursen omfattar följande moment:

1. Hållbart ledarskap och den kooperativa idén 

Uppstart, ökad självkännedom och personlig målbild. Introduktion till grundläggande ledarskapsteorier. Hur social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet leder till affärsnytta. Kooperationens principer och idéhistoria. 

2. Tillitsbaserat ledarskap och robusta samarbetskulturer

Om öppenhet och sårbarhet som en grund för att skapa tillit. Att skapa en robust samarbetskultur, förebygga konflikter och bygga transparenta system. Lärande organisation, kraftfulla team och grupprocesser. Att ge och ta emot feedback.

3. Inkluderande ledarskap och genomslagskraft i en hybrid tid

Om att leda på distans i en hybrid tid. Makt, normer, härskartekniker och inkludering. Effektiva och interaktiva mötesmetoder. Storytelling och ökad genomslagskraft i det digitala landskapet. 

4. Samskapande ledarskap och att leda i förändring

Att förstå sin roll i komplexa uppdrag. Att delegera, involvera och ömsesidigt samskapa med fler. Förändringens faser och verktyg för att bygga motivation och möta motstånd. Självorganiserande och demokratiska mötesmetoder där som möjliggöra för många att skapa impact tillsammans. 

5. Självledarskap och kooperationen som samhällsutvecklande kraft

Kooperation som samhällsutvecklande kraft och värdeskapande motor för framtiden. Självledarskap, spegling i andra och egen reflektion över året. Den egna målbilden och formuleringen av ett personligt ledarskapsmanifest. 

Kursens upplägg och metodik

Kursen omfattar fem fysiska träffar om tre dagar vardera. Intensiva gruppövningar varvas med reflektion och föreläsningar av forskare, samarbetspartners, affärsutvecklare och experter. Kursen förutsätter att du kan närvara fysiskt på dessa obligatoriska träffar som också innehåller kvällspass. 

Som deltagare förväntas du vara aktiv och bidra till din egen och andras utveckling. 

Mellan träffarna arbetar du med hemuppgifter och deltar på webinarer. Du förväntas också testa dina nya färdigheter och utveckla ditt ledarskap i din hemorganisation. Du läser och reflekterar över litteratur och gör jämförande reflektioner med sina kurskamrater. Du ska också ha videomöten med en mindre lärgrupp mellan träffarna.

Datum och tider för närträffar på Jakobsbergs folkhögskola

Utbildningen startar hösten 2023 och avslutas våren 2024.

DATUM

Träff 1: 20-22 september, 2023

Träff 2: 22-24 november, 2023

Träff 3: 31 jan-2 februari, 2024

Träff 4: 20-22 mars, 2024 

Träff 5: 29-31 maj, 2024

TIDER

Onsdag kl 15.00-18.00 + middag (avslut 19.00)

Torsdag kl 09.00-18.00 + middag (avslut 19.00)

Fredag kl 09.00-15.00 + fika (avslut 15.30)

Webbinarier och lärgrupper

Mellan varje närträff förväntas du närvara på 1-2 webbinarier samt genomföra 2-3 videomöten i en mindre lärgrupp. 

Avgifter

Bekräftelseavgift: 500 kr. Bekräftelseavgift räknas som ett förskott på terminsräkningen och dras bort från den första fakturan.

Ht-2023: 1.798 kr

Vt-2024: 2.572 kr

I kursavgiften ingår frukt, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och middag under närträffarna på skolan, samt skolgemensamma förbrukningskostnader exempelvis försäkring.

(Utöver detta står du själv för eventuell kostnad för litteratur, övernattning och resor)

Diplom

Efter avslutad utbildning ges diplom till den som:

Ansökan

Ansökningsperioden inför läsåret 2023-2024 är öppen och du gör din ansökan via Jakobsbergs Folkhögskola.

Så säger deltagarna

– Jag har aldrig varit med om en sådan här interaktiv ledarutbildning. För första gången är deltagarnas ledarskap på riktigt i centrum!

– Jag behövde ta företaget framåt, och här har jag fått verktygen kring vilka steg jag ska ta, och när. Värdefullt att praktiskt få prova olika moment, bolla direkt med de andra och få feedback från pedagogerna. Alla ledarna brinner för samverkan och kooperativ, sök!

– En otroligt innehållsrik kurs där man har förståelse för hantverksmässigheten i ledarskapet!

– Kooperativt ledarskap är framtidens sätt att leda företag. Ett hållbart sätt!  

– Känns som om jag fått en gåva för livet!

– Jag har kommit underfund med vem jag är i samtal med andra.

– Pedagogerna kompletterar varandra på ett fantastiskt sätt. Ni är kunniga, tydliga, varma och så att ni ser precis alla.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!