En utbildning för dig som är eller vill bli chef eller ledare i en demokratiskt styrd verksamhet, exempelvis en ekonomisk förening, kommunal verksamhet, region, socialt företag eller i civilsamhället. På den här utbildningen möts ledare som är övertygade om att det går att förena samhälls- och affärsnytta. Du får kunskaper och färdigheter att använda på individ-, team- och organisationsnivå.

Under året utvecklar du ditt självledarskap och din genomslagskraft, men får också verktyg för att förstå förändring, bygga team och leda samhällsnyttiga verksamheter. Du får insyn i de kooperativa principerna som med värderingar om inkludering, hållbarhet, samhällsnytta och ständigt lärande passar väl in i alla former av demokratiska verksamheter. Utbildningen är praktisk och bygger på upplevelsebaserat lärande, samtal, feedback och övningar i kombination med teori och litteratur.

Kursens syfte

Du ökar din kunskap och trygghet kring att:

Kursens teman

1. Hållbart ledarskap och den kooperativa idén 

Uppstart, ökad självkännedom och personlig målbild. Introduktion till grundläggande ledarskapsteorier och begrepp. Hur social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet leder till affärsnytta. Kooperationens principer och idéhistoria.

2. Inkluderande ledarskap och genomslagskraft i en hybrid tid

Makt, normer, härskartekniker och inkludering. Storytelling och ökad genomslagskraft i det digitala landskapet. Om att leda på distans och ta tillvara engagemang i en hybrid tid. Fördjupning i olika associationsformer och kooperativa principer.

3. Samskapande ledarskap och att leda i förändring

Att leda i förändring. Verktyg för att bygga motivation och möta motstånd. Att delegera, släppa på kontroll och stå ut med ensamhet. Självorganiserande, interaktiva och demokratiska mötesmetoder som möjliggör för många att skapa impact tillsammans. Business Model Canvas och kopplingen mellan ledarskap och affärsplan.

4. Tillitsbaserat ledarskap och robusta samarbetskulturer

Om öppenhet och sårbarhet som en grund för att skapa tillit och psykologisk trygghet. Att skapa en lärande organisation, robust samarbetskultur och förebygga konflikter. Hur du kan ge och ta emot feedback. Utforskande av vilka erfarenheter och möten som format dig till den ledare du är idag.

5. Självledarskap och kooperationen som samhällsutvecklande kraft

Kooperation som samhällsutvecklande kraft och värdeskapande motor för framtiden. Ledarens ansvarsområden när det kommer till lagar och regler. Självledarskap, spegling i andra och reflektion över året som gått. Den egna målbilden och formuleringen av ett personligt ledarskapsmanifest.

Kursens upplägg och metodik

Som deltagare förväntas du vara aktiv och bidra till din egen och andras lärande under hela läsåret. Kursen omfattar fem obligatoriska närträffar på folkhögskolan om tre vardagar vardera. På träffarna varvas intensiva gruppövningar med egen reflektion och föreläsningar av samarbetspartners, affärsutvecklare och experter. Det är viktigt att du har möjlighet att medverka helhjärtat vid samtliga träffar.

Mellan varje träff läser du litteratur och arbetar med hemuppgifter. Du förväntas också testa dina nya färdigheter och utveckla ditt ledarskap i din hemorganisation. På folkhögskolan betonas vikten av lärande i grupp och du kommer att läsa andras arbeten och reflektera över ledarskap i mindre digitala lärgrupper som ses två gånger mellan varje träff. Du ska även delta på ett webinar varje onsdag eftermiddag där du får ta del av spännande föreläsningar. Varje onsdag finns ett öppet digitalt klassrum med en lärare som kan stötta dig i dina studier om du önskar.

Kursen är för dig som är intresserad av att dela erfarenheter, öppen för ge och ta emot feedback och villig att utvecklas.

Kursstart

Obligatorisk digital kursstart 22 augusti, kl. 13.00-15.00. 

Närträffar

Obligatoriska närträffar på Jakobsbergs folkhögskola:

DATUM

1) Närträff 18-20 sept, 2024

2) Närträff 27-29 nov, 2024

3) Närträff 22-24 jan, 2025

4) Närträff 26-28 mars, 2025

5) Närträff 21-23 maj, 2025

TIDER

Onsdag kl 12.00-19.00 inkl. middag

Torsdag kl 09.00-18.00

Fredag kl 09.00-15.00

Studietakt

50 % distans, i genomsnitt 20 timmar per vecka, med obligatoriska närträffar.

Schema

Under kursen bedrivs lärarledd distansundervisning, där du är uppkopplad via våra digitala lärplattformar tillsammans med övriga kursdeltagare, under ca 10 timmar per vecka. Distansundervisningen sker i första hand på onsdagar och fredagar. Schema fastställs vid kursstart.

Webbinarier

Varje onsdag kl 13.00-14.30 förväntas du delta i ett webbinar med spännande föreläsare och diskussioner.  

Lärarledd tid

Varje onsdag kl 09.00-17.00 är det digitala klassrummet öppet med en lärare redo att svara på frågor och stötta dig i dina studier. (Lunchpaus 12.00-13.00)

Lärgrupper och utbyte med andra

På folkhögskolan betonas vikten av lärande i grupp och mellan varje närträff ska du läsa andras inlämningar och genomföra två videomöten i din lärgrupp. 

Det finns också en gemensam chat på Google Class room där du kan dela erfarenheter med övriga deltagare, initiera egna träffar och utbyta idéer. 

På skolan finns också Britas café och andra mötesplatser för lärande och utbyte för den som är intresserad.

Kursintyg

Efter avslutad utbildning ges kursintyg till dig som:

Avgifter

Bekräftelseavgift: 500 kr. Bekräftelseavgift räknas som ett förskott på terminsräkningen och dras bort från den första fakturan.

Ht-2023: 1.798 kr

Vt-2024: 2.572 kr

I kursavgiften ingår frukt, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och middag under närträffarna på skolan, samt skolgemensamma förbrukningskostnader exempelvis försäkring.

(Utöver detta står du själv för eventuell kostnad för litteratur, övernattning och resor)

Ansökan

Ansökningsperioden inför läsåret 2024-2025 är öppen och du gör din ansökan via Jakobsbergs Folkhögskola.

Så säger deltagarna

– Jag har aldrig varit med om en sådan här interaktiv ledarutbildning. För första gången är deltagarnas ledarskap på riktigt i centrum!

– Jag behövde ta företaget framåt, och här har jag fått verktygen kring vilka steg jag ska ta, och när. Värdefullt att praktiskt få prova olika moment, bolla direkt med de andra och få feedback från pedagogerna. Alla ledarna brinner för samverkan och kooperativ, sök!

– En otroligt innehållsrik kurs där man har förståelse för hantverksmässigheten i ledarskapet!

– Kooperativt ledarskap är framtidens sätt att leda företag. Ett hållbart sätt!  

– Känns som om jag fått en gåva för livet!

– Jag har kommit underfund med vem jag är i samtal med andra.

– Pedagogerna kompletterar varandra på ett fantastiskt sätt. Ni är kunniga, tydliga, varma och så att ni ser precis alla.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!